Lungfunktionstest

Ett lungfunktionstest görs för att undersöka hur lungorna fungerar, när läkaren misstänker till exempel astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL. Testet kan också göras inför en hjärtundersökning och kombineras ibland med andra undersökningar.

Hur lång tid tar det?

Undersökningen tar oftast ungefär en timme, men beroende på vilken typ av test läkaren vill göra kan tiden vara både kortare och längre.

Före

Du får inte röka fyra timmar före undersökningen. Din läkare bestämmer om du ska ta dina mediciner som vanligt eller inte inför undersökningen. Om du inte har fått andra besked så bör du undvika luftrörsvidgande medicin samma dag som undersökningen.

Under

Du får blåsa i ett munstycke som är kopplat till en så kallad spirometer. Den mäter hastigheten och volymen på den luft du blåser ut. Ofta får du göra testet en extra gång, efter att du har fått luftrörsvidgande medicin. Detta ger svar på om medicinen gör någon skillnad för resultatet. Testerna kan vara fysiskt ansträngande.

Efter

Ibland kan den luftrörsvidgande medicinen ge lite hjärtklappning, men den brukar gå över inom någon timme. Resultatet skickas till den läkare som remitterat dig till undersökningen.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.