Fetmaoperation – gastric bypass

Den vanligaste fetmaoperationen, gastric bypass, innebär att magsäcken minskas och att maten leds förbi större delen av magsäcken och första delen av tunntarmen. Kroppens upptag av kalorier minskar och man blir fortare mätt.

Du som ska genomgå operationen måste vara beredd på att ändra livsstil både före och efter operationen för att minska risken för komplikationer och för att du inte ska gå upp i vikt igen.

Ungefär fyra veckor före operationen kommer du till kirurgiavdelningen för att skrivas in. Då får du instruktioner om hur du bland annat ska sköta din kost inför operationen. Vi kommer överens med dig om en målvikt som du ska nå före operationen, för att operationen ska bli lättare och mindre riskfylld. Om du inte når denna målvikt kan operationen ställas in.

Personalen på avdelningen kommer att ge dig viktig information som handlar om tiden före, under och efter operationen. Läs noga igenom och följ de råd du får.

Du blir sövd under operationen, som tar mellan en och tre timmar. Vi utför oftast operationen med så kallad titthålskirurgi.

Ett par timmar efter uppvakning kommer du föras till vårdavdelningen. Det är vanligt att du får stanna på sjukhuset i två dagar.

Du kan ha ont och må illa de första dagarna efter operationen. På sjukhuset hjälper vi dig med mediciner och behandling mot smärtan i operationssåret.

Du ska komma igång och röra dig så fort som möjligt efter operationen. Den första tiden efter operationen ska du bara dricka och äta flytande föda.

Du kommer vara sjukskriven i ungefär fyra veckor.

Innan du skrivs ut träffar du en dietist på sjukhuset. Därefter träffar du dietisten en månad och sex månader efter operationen. Detta sker som gruppbesök tillsammans med andra som har opererats ungefär samtidigt som du.

En månad efter operationen får du träffa någon av våra överviktskirurger för uppföljning. Ett halvår efter operationen får du lämna blodprover, som antingen följs upp i samband med halvårskontrollen hos dietisten eller via brev.

Uppföljning sker sedan vid ett år och två år efter operationen på Kirurgimottagning Obesitas. Besöket tar ungefär 20 minuter med provresultat, receptförnyelse och diskussion om eventuella problem och allmänna frågor.

Efter tvåårsuppföljningen blir du i regel remitterad till Primärvården för fortsatt årlig uppföljning.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter