Vem kan bli aktuell för en fetmaoperation?

Fetma behandlas bäst med förändrad livsstil men om man inte lyckas att gå ned i vikt och har eller riskerar att få hälsoproblem på grund av detta kan en fetmaoperation bli aktuell.

BMI-gränsen för fetmaoperation är 40 såvida man inte har en bakomliggande sjukdom, till exempel diabetes typ 2 eller sömnapné. Då är nedre BMI-gränsen 35.

Räkna ut ditt BMI-värde.

Patienter som inte opereras

Det är inte alla som godkänns för operation. Bakomliggande sjukdomar eller medicinering kan utgöra risker eller kraftigt försämra resultatet av operationen. 

Fetmaoperation är inte aktuell för dig som:

  • är under 18 år eller över 65 år
  • nyligen har haft hjärtsjukdom eller stroke
  • har cancer eller någon sjukdom i njurarna eller lungorna
  • missbrukar alkohol eller narkotika
  • har en obehandlad ätstörning
  • behandlas med cellhämmande läkemedel eller kortison
  • är gravid

Även vissa psykiska sjukdomar kan innebära problem. Det beror bland annat på att man ska kunna klara av eventuella komplikationer efter operationen och hantera de livsstilsförändringar som krävs.

Personer över 65 år opereras inte eftersom riskerna för komplikationer ökar kraftigt och för att fetma i hög ålder inte har så negativa effekter som i unga år. 

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter