Vändningsförsök inför förlossning

Om ditt barn ligger med stjärten neråt i livmodern i en så kallad sätesbjudning kan en läkare försöka vända barnet. Genom att vända på barnet undviker man ökade risker om barnet är stort eller om bäckenet är trångt.

Besöket tar ungefär två timmar. Vändningsförsöket tar oftast inte mer än några minuter.

Åtta timmar före besöket ska du inte äta eller dricka. Det är en säkerhetsrutin ifall vändningsförsöket skulle behöva avslutas med ett kejsarsnitt. Många tar med sig en närstående till vändningsförsöket.

Läkaren använder ultraljud och känner med händerna utanpå magen för att undersöka hur barnet ligger. Sedan får du en venkateter, en liten tunn plastslang, som vi sätter i ett blodkärl i handen eller i armen med hjälp av en nål.

Genom venkatetern får du ett läkemedel som gör att livmodern slappnar av. Läkemedlet kan göra att du känner dig varm och darrig. Det är också vanligt att få hjärtklappning. Det är inte farligt, varken för barnet eller dig, och biverkningarna går snabbt över.

När vändningen ska göras ligger du på rygg på en brits där huvudändan lutar lite neråt. Läkaren lägger sina händer på din mage, lyfter upp barnets stjärt och för huvudet neråt så att barnet gör en kullerbytta och vänder sig.

Du känner bara ett bestämt tryck från läkarens händer, men det kan kännas obehagligt under en kort stund.

Ibland får du vara uppe och gå ett tag innan läkaren gör ett ultraljud för att kontrollera om barnets huvud ligger kvar neråt. Det är ovanligt med besvär efteråt, men ibland kan det ömma lite i magmusklerna.

Om vändningsförsöket lyckas fortsätter graviditeten som vanligt med regelbundna besök på barnmorskemottagningen. Vid hälften av vändningsförsöken går det inte att vända barnet. Då får du ibland komma tillbaka för ett nytt försök.

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?