Magnetkameraundersökning (MR)

När du blir undersökt i en magnetkamera används ett starkt magnetfält i kombination med radiovågor för att avbilda kroppens olika organ.

Hur lång tid tar det?

Undersökningen tar mellan 20 och 60 minuter.

Före

Inför undersökningen behöver du ta av dig:

  • smycken och piercning
  • hårklämmor och glasögon
  • färgade kontaktlinser
  • smink och kosmetika 

Du kommer att få byta om till speciella kläder som är helt utan metallföremål. Det finns låsbara skåp där du lämnar värdesaker. Om du är gravid ska du informera din läkare och MR-personalen om detta.

Under

Undersökningsutrymmet är upplyst och magneten är öppen i båda ändar. På den kroppsdel som ska undersökas läggs en så kallad spole, en typ av radiosändare.

Oftast åker man in med huvudet först, men ska du undersöka någon del av benen åker du in med fötterna först.

När bilderna tas hör du ett bankande ljud från magnetkameran. Därför får du öronproppar och hörselkåpor från vilka du kan lyssna på musik eller radio. Under bildtagningen är det viktigt att du ligger helt stilla för att bildkvalitén ska bli bra.

Under hela undersökningen kan vi se dig från ett närliggande rum och du kan närsomhelst påkalla vår uppmärksamhet. Mellan bildtagningarna kan du prata med oss.

För att få en tydligare bild kan vi behöva en kontrastmedlet som ges med en spruta via ett blodkärl i armen.

Efter

I de flesta fall får du lämna sjukhuset direkt efter undersökningen.

Om du har fått ett lugnande läkemedel eller läkemedel som påverkar ögonen får du inte köra bil efteråt.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.