Stöd forskningen på Helsingborgs lasarett

Vi tar tacksamt emot stöd genom gåvor, donationer, testamenten och minnesgåvor. Även företag och organisationer kan donera till vår forskning.

Du kan själv välja vilket forskningsområde du vill att din gåva ska gå till. Vi gör vårt bästa för att förvalta medlen enligt dina önskemål. Pengarna går oavkortat till forskningen och vi tar inte ut några administrativa avgifter.

Hur fördelas pengar från gåvor?

I de flesta fall ansöker forskare om pengar som skänkts till det område de är verksamma inom. 

En grupp bestående av forskare bedömer och prioriterar inkomna ansökningar efter vetenskaplig kvalitet, genomförbarhet och vilken nytta forskningen har för patienter och samhälle. 

Du som givare kan ha stor inverkan på hela processen och därför vill vi gärna ha en dialog innan gåvan ges.

Exempel på stiftelser och gåvor:

  • Stig & Ragna Gorthons stiftelse (medicinsk forskning, årlig utlysning)
  • Thelma Zoégas fond (medicinsk forskning, årlig utlysning)
  • Lilian Skoogh och Roy Anderssons stiftelse (utbildning cancersjukdomar, årlig utlysning)
  • Birgit & Henry Knutssons donation (engångsbelopp, 2.7 MSEK, ändamål att främja forskning om hjärt-, lung- och cancersjukdomar vid Helsingborgs lasarett)

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter