Ombyggnation på sjukhusområdet i Helsingborg

Helsingborgs lasarett byggs om och bygger till för framtidens sjukvård. Vänligen kom i god tid till ditt besök med hänsyn till eventuella avstängningar och omflyttningar.

Inne i huvudbyggnaden pågår främst ombyggnation av flyglarna och inflyttning i den Östra flygeln.  Även Läkarhuset byggs om. Runt sjukhuset pågår olika markarbeten. Området där den nya vårdbyggnaden ska byggas är temporärt upplagt för schaktmassor.

Arbete utanför huvudentrén
Nu påbörjas ett stort markarbete utanför huvudentrén då nya fjärrvärme- och vattenledningar ska läggas ner i marken.

Området utanför huvudentrén anpassas så att gångtrafikanter, cyklister och biltrafik kommer fram under ombyggnadsperioden.

  • Rökkuren placeras väster om huvudentrén.
  • Avstigningsytan för serviceresor flyttas öster om huvudentrén.
  • De temporära cykelställen vid busshållplatsen tas bort med hänvisning till övriga cykelparkeringar på området.

Mindre omdirigeringar av gång- och cykelstråk förekommer till följd av detta. Var god följ orange skyltning.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.