Ombyggnation på sjukhusområdet i Helsingborg

Helsingborgs lasarett byggs om och bygger till för framtidens sjukvård. Vänligen kom i god tid till ditt besök med hänsyn till eventuella avstängningar och omflyttningar.

Inne i huvudbyggnaden pågår främst ombyggnation av den Östra flygeln med beräknad inflyttning till hösten. Även Läkarhuset byggs om. Runt sjukhuset pågår olika markarbeten. Området där den nya vårdbyggnaden ska byggas är temporärt upplagt för schaktmassor.

Mindre omdirigeringar av gång- och cykelstråk förekommer till följd av detta. Var god följ orange skyltning.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.