Ombyggnation på sjukhusområdet i Helsingborg

Helsingborgs lasarett byggs om och bygger till för framtidens sjukvård, vilket tidvis påverkar vägarna kring och inne på sjukhusområdet liksom var du kan parkera. Var därför ute i god tid inför ditt besök och följ orange skyltning.

Arbete vid huvudentrén

Det går bra att lämna av passagerare vid huvudentrén och området är tillgänglighetsanpassat för handikappade. Var dock uppmärksam på avspärrningar som begränsar området för att fotgängare, cyklister och biltrafik ska komma fram på ett säkert sätt.

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter