Egenremiss

Att skriva en egenremiss innebär att du själv kontaktar en mottagning för att söka vård. Alla mottagningar måste bedöma egenremisser och de bedöms på samma sätt som en remiss från en läkare.

Det är inte säkert att du får vård på mottagningen som du skickar egenremissen till, utan mottagningen avgör vilken vård du behöver och på vilken nivå. Det betyder att du kan bli hänvisad till din vårdcentral eller få råd om vad du själv kan göra för att må bättre.

Du kan inte skicka in egenremiss för röntgen eller laboratorieprover. Då behöver du en remiss från en läkare, till exempel på din vårdcentral eller en annan mottagning på sjukhuset.

Olika sätt att skriva en egenremiss

I egenremissen svarar du på frågor om hur du mår och varför du söker vård. Hur du skickar in egenremissen varierar mellan olika mottagningar. På varje mottagnings webbsida hittar du information om hur just den tar emot din egenremiss.

Mottagningar och avdelningar

Egenremiss med 1177 Vårdguidens e-tjänster

De mottagningar som tar emot egenremisser genom 1177 Vårdguidens e-tjänster har en länk till e-tjänsten ”Egenremiss” på sin webbsida. E-tjänsten kan även heta ”Egen vårdbegäran” eller ”Egenanmälan”.

Egenremiss med pappersblankett

En del mottagningar har en blankett som du fyller i och skickar till mottagningen med post. Blanketten hittar du på mottagningens webbsida. Om du inte har möjlighet att skriva ut den kan du besöka eller kontakta mottagningen på telefon för att få en utskriven blankett.

Egenremissen innehåller känsliga uppgifter om dig och du ska därför inte skicka blanketten med e-post eftersom det inte är tillräckligt säkert.

Egenremiss på telefon

Vissa mottagningar tar emot egenremisser på telefon. Då ringer du till mottagningen under telefontiden och får prata med vårdpersonal som frågar om dina besvär. På mottagningens webbsida ser du om den tar emot egenremisser på telefon.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter