Arbetsprov

I ett arbetsprov undersöker vi ditt blodtryck och hjärta medan du utför en fysisk övning. Oftast får du cykla i fem till tio minuter.

Undersökningen tar ungefär en timme med förberedelser. Den fysiska övningen tar fem till tio minuter.

Ta med kläder och skor som du kan cykla och röra dig i. Om du inte har fått annat besked kan du äta, dricka och ta dina mediciner som vanligt. Ta även med dig en lista över mediciner som du tar.

Kontakta mottagningen före ditt besök om du av någon anledning inte kan cykla eller har feber, en infektion eller halsont.

Inför undersökningen fäster vi elektroder på bröst, armar och ben. Övningen börjar med ett lätt motstånd som sedan blir tyngre. Oftast cyklar du i fem till tio minuter.

Efteråt finns möjlighet att duscha. Resultatet av undersökningen skickas till läkaren som har remitterat dig till undersökningen.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter