Tillämpad avslappning

Träna tillämpad avslappning för att hjälpa ditt barn att bli lugnare och återta din självkontroll.

I en konfliktfylld situation blir vi ofta stressade. Stressen påverkar hur vi tänker och vad vi gör. Stress gör också kroppen spänd samtidigt som andningen blir snabbare och ytligare. Vår egen stress som vuxna påverkar ofta barnet vi möter och ökar även styrkan i hens känslor. För att hjälpa barnet att bli lugnare och återta självkontrollen är det därför bra om du i den konfliktfyllda situationen kan sänka din egen stress. Det kan du göra genom att på förhand ha tränat tillämpad avslappning

Tillämpad avslappning går ut på att lära din kropp att slappna av på uppmaning. Öva i lugnt läge genom att spänna och slappna av i en kroppsdel åt gången. Slappna därefter av i hela kroppen. Precis som med andra färdigheter, att till exempel simma eller cykla, är det något som kräver tid och övning i början. Men när vi väl har lärt oss det är det något vi kan använda i många situationer.

Börja med att träna med hjälp av filmerna.

 1. Börja med steg 1 dagligen under några veckors tid.
 2. Gå därefter över till att träna steg 2 tills du känner att du behärskar övningen.
 3. Nu är du redo att använda dig av steg 3 i en konfliktfylld situation. Även barn kan ha nytta av att träna på tillämpad avslappning. Precis som för vuxna behöver de börja träna i lugna situationer.

Träna upp förmågan att slappna av genom att öva ett par minuter varje dag. För att få rutin på träningen kan det vara bra att på förhand bestämma en plats och tid på dagen som funkar för dig. Det kan också vara bra att ha påminnelser som talar om att du ska öva.

Förslag på tid och plats:

 • På bussen eller tåget på väg till jobbet
 • Innan du ska sova
 • I slutet av lunchrasten

Förslag på påminnelser:

 • Ett dagligt alarm på telefonen
 • En lapp vid sängbordet
 • En post-it på kontoret

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.