Förebyggande arbete med språk och matematik i förskolan

För personal i förskolan.
 • Målgrupp: Personal
 • Arrangör: SKED
 • Start: 2018-09-19
 • Slut: 2018-09-19
 • E-post: Contact
 • Telefonnummer:046-77 09 30
 • Tid:09:00 - 15:00
 • Sista anmälningsdag:2018-09-12
 • Kostnad:800 kronor, exklusive moms
 • Plats:Silviasalen, Annetorp
 • Besöksadress:Sofiavägen 2d
 • Ort:Lund
 • Hitta hit

Skånes Kompetenscentrum för Elever med Dyslexi och Dyskalkyli (SKED) lyder under Region Skåne. Vi arbetar för att sprida kunskap om dyslexi och dyskalkyli.

Mat

Fika serveras under för- och eftermiddag. Lunch ingår inte men det finns gott om matställen i närheten. 

Om du har frågor kontakta Anna Friberg telefon 046-77 09 30.

Program

Språklig utveckling och språklig sårbarhet

Definition av dyslexi och språkstörning utifrån barns typiska språkutveckling.

Föreläsare: Sara Ljungberg, logoped, SKED

Räkneutveckling och matematisk sårbarhet

Definition av dyskalkyli samt barns typiska räkneutveckling.

Föreläsare: Beatrice Sparreby, logoped, SKED

Matematik i förskolan

Pedagogens viktiga roll i förskolans matematik.

Föreläsare: Jenny Sandén, specialpedagog, SKED

"Varför är myror så små fast de är vuxna?"

Frågan öppnar inte bara upp för myran och dess levnadssätt utan även för utforskande av olika matematiska och språkliga begrepp. Sandra Isaksson, lärare i förskolan i Ystad kommun har varit med och utvecklat kommunens handlingsplan för matematik som spänner över förskolan och grundskolan. Sandra tar med oss på en resa i förskolans arbete med matematiska och språkliga aktiviteter.

Föreläsare: Sandra Isaksson, lärare, förskola Ystad kommun.

 

Anmälan

Anmäl dig senast den 12 september  genom att fylla i och skicka in anmälningsformuläret. Anmälan är bindande.

Anmälan

Typ av skola * Obligatoriskt fält.FikaNär du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter