Dyslexi och språkstörning

Föreläsning för personal i förskolan, grundskolan eller på gymnasiet om vad det innebär att ha dyslexi respektive en språkstörning.
 • Målgrupp: Personal
 • Arrangör: Skånes Kompetenscentrum för Dyslexi och Dyskalkyli

Föreläsningen planeras i samråd med beställaren. Innehåll och exempel anpassas efter aktuella årskurser.

Vi kommer ut till er skola och håller föreläsningen.

Vi går igenom:

 • Definition av dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter.
 • Barns typiska språkutveckling, språklig sårbarhet och olika språkstörningsdiagnoser.
 • Hur kan vi hjälpa dessa barn och elever i inlärningssituationer?

Förslag på programpunkter:

 • Typisk språkutveckling
 • Språklig sårbarhet
 • Språkstörning- olika diagnoser
 • Läs- och skrivsvårigheter
 • Dyslexi
 • Upptäckt, utredning och insatser
 • Träning och digitala lärverktyg

Intresseanmälan

Kontakta SKED för planering och upplägg.

Telefon: 046-77 09 30
E-post: kompetenscentrum.dyslexi@skane.se

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter