Dyslexi och språkstörning

Föreläsning för personal i förskolan, grundskolan eller på gymnasiet om vad det innebär att ha dyslexi respektive en språkstörning.
 • Målgrupp: Personal
 • Arrangör: Skånes Kompetenscentrum för Dyslexi och Dyskalkyli

Föreläsningen planeras i samråd med beställaren. Innehåll och exempel anpassas efter aktuella årskurser.

Vi kommer ut till er skola och håller föreläsningen.

Vi går igenom:

 • Definition av dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter.
 • Barns typiska språkutveckling, språklig sårbarhet och olika språkstörningsdiagnoser.
 • Hur kan vi hjälpa dessa barn och elever i inlärningssituationer?

Förslag på programpunkter:

 • Typisk språkutveckling
 • Språklig sårbarhet
 • Språkstörning- olika diagnoser
 • Läs- och skrivsvårigheter
 • Dyslexi
 • Upptäckt, utredning och insatser
 • Träning och digitala lärverktyg

Intresseanmälan

Kontakta SKED för planering och upplägg.

Telefon: 046-77 09 30
E-post: kompetenscentrum.dyslexi@skane.se

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vill du lämna  en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vill du lämna  en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter