Dyslexi och lärande

Föreläsning för skolpersonal om vad det innebär att ha läs- och skrivsvårigheter och hur man på olika sätt kan stödja elever med dyslexi i skolarbetet.
  • Målgrupp: Personal
  • Arrangör: Skånes Kompetenscentrum för Dyslexi och Dyskalkyli

Föreläsningen tar ungefär två timmar och planeras i samråd med beställaren. Innehåll och exempel anpassas efter aktuella årskurser.

Vi kommer ut till er skola och håller föreläsningen.

Förslag på programpunkter:

  • Läs- och skrivsvårigheter och dyslexi
  • Upptäckt: Tecken på dyslexi hos barn och ungdomar
  • Utredningsarbete: Hur ställs diagnos?
  • Hur hjälper vi eleverna i klassrummet?
  • Träning och digitala lärverktyg
  • Nationella prov, betyg och bedömning
  • Frågestund och diskussion

Intresseanmälan

Kontakta SKED för planering och upplägg.

Telefon: 046-77 09 30
E-post: kompetenscentrum.dyslexi@skane.se

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter