Dyslexi – vad betyder det för oss?

Detta är en grundläggande föreläsning om vad det innebär att ha läs- och skrivsvårigheter och hur man på olika sätt kan stödja ungdomar med dyslexi.
  • Målgrupp: Personal
  • Arrangör: Skånes Kompetenscentrum för Dyslexi och Dyskalkyli

Dyslexi påverkar inte bara skolgång utan kan bli märkbart även på fritiden och i vardagslivet. 

Föreläsningen varvas med diskussioner om vad detta kan betyda för er verksamhet. Föreläsningen planeras i samråd med beställaren.

Vi kommer ut till er verksamhet och håller föreläsningen.

Förslag på programpunkter:

  • Läs- och skrivsvårigheter och dyslexi
  • Tecken på dyslexi hos barn och ungdomar
  • Hur ställs diagnosen?
  • Vad kan bli svårt för dessa ungdomar och hur hjälper vi dem?
  • Digitala lärverktyg/assisterande teknologi
  • Vikten av självkänsla
  • Frågestund och diskussion

Intresseanmälan

Kontakta SKED för planering och upplägg.

Telefon: 046-77 09 30
E-post: kompetenscentrum.dyslexi@skane.se

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter