Uppdragsutbildningar

Våra uppdragsutbildningar planeras i samråd med beställaren. Kontakta aktuell mottagning för kostnad och upplägg.

Datateket, DUMLE och KommSyn Skåne

Utbildning för till exempel en personalgrupp kring motiverande material ämnat för personer på tidig utvecklingsnivå.
Uppdragsutbildning - DUMLE

Utbildning för en personalgrupp i till exempel en specifik programvara.
Uppdragsutbildning - Datateket

Dyslexi

En uppdragsutbildning för skolpersonal om vad det innebär att ha läs- och skrivsvårigheter och hur man på olika sätt kan stödja elever med dyslexi i skolarbetet.
Dyslexi och lärande

Uppdragsutbildning för personal i förskolan, grundskolan eller på gymnasiet om vad det innebär att ha dyslexi respektive en språkstörning.
Dyslexi och språkstörning

En grundläggande föreläsning om vad det innebär att ha läs- och skrivsvårigheter och hur man på olika sätt kan stödja ungdomar med dyslexi.
Dyslexi – vad betyder det för oss?

Dövblindhet

Utbildning för dig som behöver lära dig mer om dövblindhet.
Utbildning om dövblindhet

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter