Uppdragsutbildningar

Våra uppdragsutbildningar planeras i samråd med beställaren. Kontakta aktuell mottagning för kostnad och upplägg.

Datateket, DUMLE och KommSyn Skåne

Utbildning för till exempel en personalgrupp kring motiverande material ämnat för personer på tidig utvecklingsnivå.
Uppdragsutbildning - DUMLE

Utbildning för en personalgrupp i till exempel en specifik programvara.
Uppdragsutbildning - Datateket

Dyslexi

Uppdragsutbildning för skolpersonal om hur man stödjer elever med dyslexi.

Introduktion till dyslexi

Uppdragsutbildning för skolpersonal om vad det innebär att ha en språkstörning eller dyslexi.
Språkstörning och dyslexi

Uppdragsutbildning om datorprogram och applikationer som kan användas i skolundervisningen.
Digitala lärverktyg vid dyslexi

Dövblindhet

Utbildning för dig som behöver lära dig mer om dövblindhet.
Utbildning om dövblindhet

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter