Audionommottagningar i Skåne

Du väljer vilken audionommottagning du vill gå till och tar själv kontakt med den. Du behöver ingen remiss och väntetiden är kort.