Välja audionommottagning

Om du är 20 år eller äldre och har en hörselnedsättning kan du få hjälp hos en audionommottagning. Där får du en hörselutredning, information om hörselnedsättning och hjälpmedel, hjälp att planera din rehabilitering och med att prova ut och anpassa hjälpmedel.

Snabb hjälp på valfri mottagning

Det finns ett trettiotal auktoriserade audionommottagningar som arbetar på uppdrag av Region Skåne. 

Du väljer vilken mottagning du vill gå till och tar själv kontakt med den mottagning du valt. Väntetiden är kort och du behöver ingen remiss. Du kan också påverka valet av hörapparat. 

Stöd att välja audionommottagning

Det finns flera dokument på denna sidan som kan hjälpa dig i valet av audionommottagning. Till exempel statistik över patienters upplevelse av sitt besök.

Du kan också kontakta oss på Auktorisationskansliet. Vi är till för dig som behöver hjälp att hitta rätt inom hörselvården i Skåne. Vi tar emot frågor och synpunkter kring audionommottagningar samt kan ge allmän information om hjälpmedelsregler för hörsel.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.