Välja audionommottagning

Om du är 20 år eller äldre och har en hörselnedsättning kan du få hjälp hos en audionommottagning. Du väljer vilken mottagning du vill gå till och tar själv kontakt med den mottagning du valt.

Snabb hjälp utan remiss

Det finns ett trettiotal auktoriserade audionommottagningar som arbetar på uppdrag av Region Skåne. Väntetiden är kort och du behöver ingen remiss.

Hos audionommottagningen får du:

  • hörselutredning
  • information om hörselnedsättning och hjälpmedel
  • hjälp att planera din rehabilitering
  • hjälp med att prova ut och anpassa hjälpmedel

Du kan också påverka valet av hörapparat.

Stöd att välja audionommottagning

Det finns flera dokument på denna sida som kan hjälpa dig i valet av audionommottagning, till exempel statistik över patienters upplevelse av sitt besök.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter