Vad kan habiliteringen göra för dig?

Varje människa är unik med egna behov och önskemål. Vi erbjuder dig behandling, träning, rådgivning och hjälpmedel. Målet är att stärka din kraft och frihet att forma ditt liv.

Vi är till för dig med varaktig funktionsnedsättning som har autism, intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning eller förvärvad hjärnskada och dig som har syn- eller hörselnedsättning, är blind, döv eller dövblind.

Vi har mottagningar som vänder sig till barn och ungdomar upp till 17 år och mottagningar som vänder sig till vuxna över 18 år.

Vi ser till dina behov

Tillsammans går vi igenom hur din vardag ser ut, vad som fungerar bra och vad du skulle vilja ändra på. Allt sker utifrån dina egna förutsättningar och behov.

Ditt behov kan se olika ut beroende på var i livet du befinner dig. Till exempel behöver barn och ungdomar ofta få fördjupade kunskaper om funktionsnedsättningen och vad den innebär. Det är också viktigt att få möjlighet att bearbeta sina känslor kring detta. Senare i livet kan det handla mer om att få stöd i att hantera de förutsättningar som vuxenlivet innebär.

Vårt stöd till dig

Vi erbjuder stöd och behandling enskilt eller i grupp för att du ska kunna utveckla din förmåga. Det kan handla om att:

  • klara dagliga sysslor, sköta din hälsa, ditt boende och din sysselsättning
  • utveckla och behålla din förmåga att förflytta dig
  • ta kontakt och umgås med andra människor
  • information om vilket stöd du kan få från samhället, exempelvis kommunen och Försäkringskassan.

Om du önskar stöd och behandling på distans så erbjuder vi några av våra insatser digitalt via 1177.se och vår webbplats.

Om du vill ger vi också råd och stöd åt personer i din närhet. Vi ger också möjlighet för dig att utbyta erfarenheter med andra.

Första kontakten med habiliteringen

Vid första besöket erbjuds du att prata om dina tankar och funderingar kring dina behov. 

Vi informerar om vilka vi är och vad du kan få hjälp med. Du får en fast vårdkontakt som har ett samordnande ansvar och som du kan vända dig till om du undrar något om din habilitering.

Tillsammans bildar vi ett team

Tillsammans planerar vi din habilitering. Målet är att du ska få en fungerande vardag. Vi utgår från vilka behov som är aktuella för dig och hur du vill ha det i framtiden. Vi bildar ett team där även närstående, personal från förskola, skola eller din arbetsplats kan ingå.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter