Vad är viktigt för dig?

När du träffar oss gör vi en planering tillsammans . När vi planerar tittar vi på vilka behov du har, prioriterar och sätter upp mål.

Du får berätta hur din vardag ser ut, vad som fungerar bra och vad du skulle vilja ändra på. Du kan också berätta om det är något du vill lära dig eller bli bättre på.

Målen i planeringen kan handla om vardagssituationer, som att äta själv eller att börja med en fritidsaktivitet. Målen kan också ligga flera år framåt i tiden, som att till exempel lära sig bo på egen hand.

I arbetet mot långsiktiga mål sätter vi upp delmål och väljer ut vilket stöd som hjälper dig att nå målen.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter