Tips för dig som är närstående till någon med synnedsättning

Konkreta tips på vad du kan tänka på för att underlätta för personer med synnedsättning. Det finns även filmer om ledsagning och syntolkning.

Fråga alltid personen med synnedsättning hur hen vill ha det. Alla har olika behov och de kan skifta beroende på grad av synnedsättning och förutsättningar. En del av tipsen som följer fungerar bra för vissa personer, medan andra kanske vill ha det på ett annat sätt. 


Kommunikation

 • Tala om vem du är när ni möts. Tala till personen, inte om personen.
 • Tala om att du finns när du kommer in i ett rum eller när du lämnar det.
 • Om ni är flera personer så inled med namnet på personen med synnedsättning när du vill fråga något. Så vet hen vem frågan är ställd till.
 • Lämna inte personen stående ensam mitt på golvet eller på en öppen plats. Se till att det finns en fast hållpunkt intill och visa var den är. Till exempel en vägg, en möbel eller ett träd som personen kan ha kontakt med. 
 • Undvik oväntade beröringar. Det kan kännas skrämmande när man sitter i egna tankar och inte hör att någon närmar sig.
 • Vill du visa något? Lägg personens hand på det du vill visa, men fråga först om det är okej.
 • Beskriv i förväg vad du tänker göra när du hjälper personen.
 • Gester och ansiktsuttryck uppfattas oftast inte. Tala därför om vad du gör och till exempel vad alla skrattar åt.
 • Beskriv vad du vill visa genom att syntolka. Syntolkning innebär att i ord beskriva synintryck. Det vill säga att någon beskriver det som inte framgår av dialogen eller ljudet. Det kan vara miljöer, personer, händelser, relationer, sociala samspel, atmosfär eller liknande.

Omgivningen

 • Placera saker så att de inte blir ett hinder och en snubbelrisk. Stäng skåpdörrar och lådor. Låt stolar vara inskjutna under bordet.
 • Tala om när du flyttar på saker eller när något i omgivningen ändras.
 • Musik och bakgrundssorl kan distrahera. Hörseln är viktig för att uppfatta vad som händer.

Att hitta

 • Låt personen känna på till exempel varor som köpts in. Låt personen själv lägga in varorna i skåpen så att personen vet var de finns.
 • Skriv med svart tuschpenna och stor text. Blyerts och kulspetsskrift ger otillräcklig kontrast. Om du skriver på dator, använd rena typsnitt som Arial och minst 14 punkter och fet stil.
 • Skapa kontraster i vardagen. Duka med servis och underlägg och redskap i kontrasterande färger. Undvik mönstrade ytor som förvillar.
 • Använd klockmetoden för att berätta riktningen på något. Till exempel kan du beskriva att grönsakerna ligger placerade klockan tio.

 

Tips och råd för dig som har fått nedsatt syn

Filmer om ledsagning och syntolkning

Vad du bör tänka på vid ledsagning och syntolkning, framtagen av Göteborgs stad

Om ledsagning, från Syncentralen Region Uppsala, i samarbete med Infoteket Region Uppsala

 

 

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

När du skickar in formuläret kommer vi att hantera eventuella personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter