Skola och utbildning

Skolan och förskolan ansvarar för att ge alla elever det stöd de behöver för att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Det finns också särskilda skolformer som kan passa för elever med funktionsnedsättning.

Förskola och skola

Det krävs ingen särskild diagnos för att få stödinsatser i skolan utan det är elevens individuella behov som styr.

Kontakta din kommun eller rektorn på den skola där du vill att ditt barn ska gå för mer information.

Om ditt barn på grund av sin funktionsnedsättning behöver en särskild undervisningsform som inte kan erbjudas i hemkommunen kan du som förälder i vissa fall välja en skola i en annan kommun. Kontakta ansvarig tjänsteman i din kommun för mer information.

För barn, unga och vuxna som är döva eller har en hörselnedsättning finns Hörselredan, som presenterar det stöd och den informationsverksamhet som finns i södra Sverige. 

Hörselreda södra regionen

Särskola

Barn har rätt till särskild skolgång om de på grund av en intellektuell funktionsnedsättning inte förväntas uppnå grundskolans kunskapsmål. Barn med förvärvad hjärnskada kan också ha rätt att gå i särskola.

Kontakta särskolesamordnaren i din hemkommun för mer information.

Riksgymnasium för elever med svåra rörelsehinder

Ungdomar med svåra rörelsenedsättningar och i behov av habilitering, kan söka rörelsehinderanpassad gymnasieutbildning på flera orter i Sverige. Det finns också ett riksgymnasium för döva och hörselskadade.

Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola för mer information.

Särvux

Om du är 20 år eller äldre kan du söka till Särvux om:

 • du har en intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd
 • du har en betydande och bestående intellektuell funktionsnedsättning på grund av en hjärnskada orsakad av yttre våld eller sjukdom

Kontakta din kommun för mer information.

Folkhögskola

Vid många folkhögskolor kan du få anpassad undervisning och socialt stöd i en tillgänglig miljö.

Kontakta den folkhögskola du är intresserad av för mer information.

Universitet och högskola

Du kan få extra stöd när du studerar vid universitet eller högskola, till exempel:

 • anpassad litteratur, till exempel talbok, e-textbok eller punktskrift
 • anteckningshjälp
 • mentor eller extra handledning
 • teckenspråkstolkning
 • skrivtolkning

Kontakta det universitet eller den högskola du är intresserad av för mer information.

På Högskoleverkets webbplats hittar du mer information om högskolestudier för dig med funktionsnedsättning och om vilket stöd du kan få om du vill göra högskoleprovet.

Högskoleverkets webbplats studera.nu

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.