Samhällets stöd

Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd både från oss och från andra aktörer i samhället. Vilket stöd du kan få beror på ditt behov och graden av din funktionsnedsättning.

Habilitering och hjälpmedel

Vi utgår från dina förutsättningar och behov. Du kan få stöd och behandling individuellt eller i grupp. Målet är att stödja, träna eller kompensera för en svag eller förlorad förmåga.

Kontakta din behandlare på din habiliteringsmottagning eller på din syn-, hörsel- och dövmottagning om du behöver få råd om vilka stöd från samhället som gäller dig. 

Du kan också ha behov av hjälpmedel för att klara det dagliga livet. Ett hjälpmedel kan vara något som förbättrar eller kompenserar en funktion eller förmåga. Det kan också vara sådant som förebygger eller bevarar.

Att få ett hjälpmedel - så går det till

Vad kostar ett hjälpmedel

Kommunen

Du som har en omfattande och varaktig funktionsnedsättning kan ansöka om att få stöd och service enligt en särskild lag, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Du kan ansöka om stöd i form av:

 • personlig assistans
 • ledsagare
 • kontaktperson
 • avlösarservice
 • korttidsvistelse
 • korttidstillsyn
 • boende med särskild service
 • daglig verksamhet.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS (1177.se) 

Kommunen ansvarar också för annat stöd som kan underlätta din vardag, till exempel:

 • hjälp i hemmet
 • bostadsanpassning
 • färdtjänst

Socialtjänsten

Socialtjänsten kan stödja familjer och barn på många olika sätt, till exempel:

 • praktiskt stöd som hemtjänst eller kontaktfamilj
 • stöd i din föräldraroll i enskilda samtal eller i grupp
 • familjerådgivning
 • anhörigstöd

God man och förvaltare

Om du har fyllt 18 är du myndig och har samma rättigheter som andra i samhället oavsett din förmåga. Om du behöver hjälp med att till exempel betala räkningar, kontakta myndigheter eller ta hand om det du äger kan du ansöka om att få en god man eller förvaltare.

Kontakta din kommun för mer information.

Försäkringskassan

Från Försäkringskassan kan du ansöka om att få:

 • assistansersättning
 • merkostnadsersättning
 • aktivitetsersättning
 • aktivitetsersättning vid förlängd skolgång
 • sjukersättning
 • bostadstillägg
 • bilstöd
 • högriskskydd
 • arbetshjälpmedel
 • tandvård

Är du förälder till ett barn med funktionsnedsättning kan du ansöka om:

 • omvårdnadsbidrag,
 • merkostnadsersättning
 • kontaktdagar

Om Funktionsnedsättningar på Forsakringskassan.se

Under frågor och svar på försäkringskassans sida om vård av barn hittar du information om vad som gäller när du vabbar för barn som omfattas av LSS. Det finns också information om VAB för barn som har fyllt 12 år men inte 16 år, om barnet behöver mer hjälp än vanligt i den åldern.

Vård av barn på Forsakringskassan.se

Skola och utbildning

Skolan och förskolan ansvarar för att ge alla elever det stöd de behöver för att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Det finns också särskilda skolformer som kan passa för elever med funktionsnedsättning.

Information om stöd och olika skolformer

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen erbjuder flera olika stöd för att underlätta för dig som har en funktionsnedsättning att få en anställning och att komma in i arbetet.

Stöd för dig med funktionsnedsättning på Arbetsförmedlingen.se

Du som vill ta körkort

Rörelsenedsättning

För dig med rörelsenedsättning har en del trafikskolor specialanpassade bilar. Kontakta trafikskolorna på din ort, eller kuratorn på din habiliteringsmottagning för mer information.

Läs- och skrivsvårigheter

Du som har läs- och skrivsvårigheter kan få särskilt stöd. Många trafikskolor har personal som ger extrahjälp till elever med dyslexi, och det finns också många program och appar som hjälp för att träna både teori och praktik.

På Trafikverkets webbplats kan du läsa om vilka möjligheter som finns till anpassade kunskapsprov.

Muntliga kunskapsprov på Trafikverket.se 

Frågor om sjukresor

Telefon: 0771-77 44 11
E-post: sjukresor@skanetrafiken.se

Sjukresor på Skanetrafiken.se

Sjukresa om du har symtom som kan vara covid-19

Har du symtom som kan vara covid-19? Till exempel hosta, snuva, feber eller ont i halsen? Berätta det när du bokar din sjukresa, så kan personalen skydda sig på rätt sätt.

Frågor om färdtjänst

Telefon: 0771-77 44 11
E-post: fardtjanst@skanetrafiken.se

Färdtjänst på Skanetrafiken.se

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

När du skickar in formuläret kommer vi att hantera eventuella personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter