Regler och rättigheter

På 1177.se hittar du information om hur hälso- och sjukvården fungerar, patientavgifter och vilka regler och rättigheter som finns för dig som patient eller anhörig. Många texter finns översatta till andra språk.

När du behöver stöd och behandling

Sjukresor

Att få ett hjälpmedel - så går det till

Vårt ansvar inom LSS

Vad kostar det?

Patientavgifter

Avgifter för hjälpmedel

Tyck till om vården

Kontakta gärna mottagningen om du vill berätta vad du tyckte om vården och bemötandet som du fått. Du kan också använda blanketten för synpunkter och klagomål.

Mottagningar

Blankett för att lämna synpunkt eller klaga på vården

Du kan vända dig till patientnämnden i Skåne om du vill ha stöd i kontakten med vården. De kan bland annat hjälpa dig att lämna din synpunkt eller klagomål. På 1177.se hittar du patientnämndens kontaktuppgifter och mer information för dig som inte är nöjd med vården.

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Dina rättigheter i vården

Barns och vårdnadshavares rättigheter i vården

Vårdgaranti

Tystnadsplikt och sekretess

Din journal

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter