Regler och rättigheter

På 1177.se hittar du information om hur hälso- och sjukvården fungerar, patientavgifter och vilka regler och rättigheter som finns för dig som patient eller anhörig. Många texter om patientavgifter, regler och rättigheter på 1177.se finns översatta till andra språk.

När du behöver stöd och behandling

Sjukresor

Att få ett hjälpmedel - så går det till

Vårt ansvar inom LSS

Vad kostar det?

Patientavgifter

Avgifter för hjälpmedel

Dina rättigheter i vården

Om du inte är nöjd med vården

Barns och vårdnadshavares rättigheter i vården

Vårdgaranti och väntetider

Tystnadsplikt och sekretess

Din journal

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter