Hjälpmedel som synenheten arbetar med

Hos oss finns det olika hjälpmedel som vi kan förskriva till dig utefter de behov du har. Vi ger råd och stöd kring hur du ska hantera ditt nya hjälpmedel.
 • Hjälpmedel vid förflyttning: Vita käppar (markeringskäpp, teknikkäpp och vit stödkäpp), elektroniska orienteringshjälpmedel (GPS), akustiska ledfyrar och kompasser.
 • Hjälpmedel i hushållet: Talande hushållsvåg, talande stektermometer eller nivåindikator med ljud eller vibration.
 • Hjälpmedel för kommunikation och information: Läsglasögon och kikare. Läskameran är ett hjälpmedel som förstorar bilden av ett objekt. Glasögon med filter. Förstoringsglas med eller utan belysning.
 • Läsmaskinen är ett hjälpmedel som läser upp skriven text.
 • Datorhjälpmedel: Förstoringsprogram till datorn, talsyntes, scanner och displayer. Andra tillbehör som tangentborddekaler.
 • Punktskrift: Utrustning för punktskrift så som tangentbord för punktinmatning och punktskrivare.
 • Hjälpmedel för att spela in och/eller spela upp ljud exempelvis fickminnen och talboksspelare.
 • Klockor som visar vad klockan är genom taktil avläsning. Det finns klockor med tal och klockor som är punktuppmärkta, med eller utan alarmfunktion.

Återlämning av hjälpmedel kan göras

 • Vid återbesök till din behandlare
 • under mottagningens drop-in tider
 • enligt överenskommelse (ring din mottagning och bestäm en tid som fungerar för dig)

Om du har frågor vänligen kontakta din mottagning på Synenheten vuxna.

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter