Förvärvad hjärnskada

En förvärvad hjärnskada är en skada som inträffar efter nyföddhetsperioden efter en period av normal utveckling.

Orsakerna till skadan kan vara en olyckshändelse, till exempel en traumatisk hjärnskada som uppkommer genom trafikolyckor, fallolyckor i sport och lek eller i samband med våld mot huvudet. Andra skador har mer medicinska grunder och kan uppkomma genom infektioner i hjärnan eller hjärnhinnorna, av en stroke eller genom syrebrist, till exempel efter drunkningstillbud. Man kan också få skador efter behandling av cancersjukdomar, särskilt hjärntumörer eller efter epilepsikirurgi.

Skadan kan yttra sig på många olika sätt och inom alla områden kan problem vara mer eller mindre synliga. Det är vanligt att känna trötthet, ha svårigheter med minne och koncentration och att planera, genomföra och slutföra olika uppgifter. Skadan kan också påverka fin- och grovmotorik, beteende, social förmåga och reglering av känslor. Man kan också ha perceptuella svårigheter, till exempel nedsatt syn och problem med den språkliga förmågan.

Stöd att få

Den som i barn- eller ungdomsåren drabbas av en svår eller lindrigare hjärnskada, som medför ett varaktigt fysiskt eller psykiskt funktionshinder, har rätt till insatser från den lokala barn- och ungdomshabiliteringen.

Det finns också möjlighet att få en intensiv rehabilitering hos oss vid BarnReHab Skåne i Lund efter att den medicinska behandlingen på sjukhuset är avslutad. Rehabiliteringsperioden kan ligga i direkt anslutning till sjukhusperioden eller bli aktuell i ett senare skede av rehabiliteringsprocessen. Barnen som kommer till oss har ofta problem inom ett eller flera av områdena motorik, språk, kognition och social förmåga.

Barn med en lindrigare hjärnskada, som inte kan få insatser från den lokala habiliteringen, har tillgång till elevhälsovård eller liknande. De följs också ibland medicinskt vid olika vårdinrättningar. De här barnen har ofta kognitiva eller sociala svårigheter, eller både och. De kan också få rehabiliteringsinsatser vid BarnReHab Skåne.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter