Organisationer som hanterar dyslexifrågor

Här hittar du de organisationer som hanterar dyslexifrågor både i Sverige och i andra länder.

Sverige

Nätverk Dyslexi Skåne

Samlar in och sprider kunskap för att förbättra den pedagogiska situationen för elever med läs- och skrivsvårigheter.

Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn

Arbetar bland annat för att stödja familjer som har barn med läs- och skrivsvårigheter.

Dyslexiförbundet

Riksomfattande intresseorganisation för dem som har läs-, skriv- eller räknesvårigheter.

Svenska Dyslexiföreningen

Ideell riksorganisation som bland annat arbetar för att sprida kunskap och skapa medvetenhet om läs- och skrivsvårigheter.

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga, ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning.

Logopeden i skolan

Blogg där logopeden Johanna Kristensson fortlöpande informerar om lärverktyg och annat som är relevant inom läs- och skrivområdet.

KommSyn Skåne

Habilitering och hjälpmedel i Region Skåne

Skolverket

Myndighet för det offentliga skolväsendet som styr och stödjer för en bättre skola.

Andra länder

International Dyslexia Association

Internationella dyslexiföreningen. En icke vinstdrivande organisation med uppgift att hjälpa individer med dyslexi, deras familjer och samhället runt omkring som stöttar dem.

The British Dyslexia Association

Brittiska dyslexiföreningen som arbetar för ett dyslexivänligt samhälle.

SEDL Regional Educational Laboratory

Privat och ideell organisation i Austin, Texas, som jobbar med forskning, utveckling och informationsspridning. 

 

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter