Nätverk dyskalkyli Skåne

För att förbättra den pedagogiska situationen för elever med dyskalkyli finns det ett nätverk i Skåne. Vi utbyter erfarenheter och sprider kunskap vidare.

Nätverket består av pedagoger, logopeder och psykologer och representanter från SPSM, dyslexiförbundet och från Högskolan i Kristianstad. Det skapar en god möjlighet för samarbete mellan våra olika yrkeskategorier.

Vi utbyter erfarenheter om dyskalkyli utifrån olika frågeställningar genom att träffas eller  mejla. På det sättet  kan vi samla in och sprida kunskap vidare för att förbättra den pedagogiska situationen för elever med dyskalkyli.

Referensgrupp

För att det stora nätverket ska fungera effektivt finns en mindre referensgrupp som planerar verksamheten i nätverket. Referensgruppen träffas två gånger per år med representanter från:

 • Specialpedagog från elevhälsa i kommun
 • Psykolog från elevhälsa i kommun
 • Logoped från elevhälsa i kommun
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)
 • Dyslexiförbundet
 • Högskolan i Kristianstad
 • Skånes Kompetenscentrum för Elever med Dyslexi och Dyskalkyli (SKED)

Om nätverksträffarna

 • Inbjudan till varje nätverksträff skickas från SKED.
 • En träff per termin i Silviasalen i Lund
 • Vi kan vara max 70 personer. Så anmäl dig tidigt för att säkra din plats. 
 • Vi sammanställer och skickar ut anteckningar från våra träffar.

Kontakta SKED om du har frågor eller vill gå med i Nätverk Dyskalkyli Skåne

 

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter