Dövhet

Medicinskt sett innebär dövhet att sakna hörsel. Men dövhet är ett begrepp som rymmer mer än den medicinska definitionen. Den som är döv och har teckenspråk som förstaspråk tillhör en språklig minoritet. Med ett unikt språk skapas en egen kultur - dövkultur.

Dövkultur

Dövkulturen, liksom andra kulturer, består av historia, traditioner, språk, erfarenheter, kunskaper, normer och synsätt som är gemensamma för döva.

Teckenspråk

Den som är född döv eller har blivit döv tidigt i livet har ofta teckenspråk som sitt förstaspråk. I Sverige är vi omgivna av svenska språket. En teckenspråkig person behöver därför lära sig svenska som sitt andraspråk för att kunna läsa och skriva. Precis som hörande som lär sig ett främmande språk, så behärskar döva svenska språket olika bra. Så här skriver Sveriges Dövas Riksförbund på sin webbplats:

"Vi ser inte oss själva som funktionshindrade utan som en språklig minoritetsgrupp. I mötet mellan två teckenspråkiga finns inga hinder. Hindret uppstår i kommunikationen med det hörande samhälle som använder ett annat språk än vårt, ett språk vi inte hör."

Vuxendövhet

Den som blivit döv senare i livet, och alltså tidigare har hört talat språk, kallas vuxendöv. Vuxendöva kan kommunicera på olika sätt, till exempel med teckenspråk, men också med tecken i kombination med tal eller läppavläsning, eller genom att skriva och läsa på papper eller dator.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter