Dövblindhet

Dövblindhet är en kombination av nedsatt syn och nedsatt hörsel. Hur kraftig nedsättningen av syn och hörsel är varierar och många personer med dövblindhet kan se eller höra, eller både se och höra, till en viss grad.

Sättet att kommunicera med en person som har en kombinerad syn- och hörselnedsättning anpassas till personens egna förutsättningar. Man kan kommunicera med tal, teckenspråk eller annan anpassad kommunikation, till exempel taktilt teckenspråk, då man känner av det som tecknas med sina händer.

Med en kombinerad syn- och hörselnedsättning följer oundvikliga livsomställningar som påverkar vardagen och livet i sin helhet. Det här gäller även för närstående. Svårigheter att kommunicera med andra människor kan få allvarliga sociala följder. Bristande tillgång till information och svårigheter att kunna orientera sig fritt och självständigt, är andra konsekvenser som påverkar möjligheterna att kunna leva ett aktivt liv och känna sig delaktig.

Stöd att få

Vi på Dövblindenheten vänder oss både till dig som har en kombinerad syn- och hörselnedsättning och till dig som är familjemedlem eller annan närstående. Vi kan tillsammans med dig identifiera var i din vardag du möter svårigheter som beror på dina funktionsnedsättningar och försöka hitta strategier som gör att det kan fungera bättre. Ofta handlar det om kommunikation, förflyttning och att sköta vardagliga sysslor. Vi kan också hjälpa dig med kontakter med andra myndigheter.

Beställa tolk

Du som har en kombinerad syn- och hörselnedsättning kan beställa tolkservice hos oss på Tolkcentralen.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter