Svårare att få tolk dessa dagar

På Tolkcentralen gör vi vårt bästa för att ta emot dina tolkbeställningar och utföra så många tolkuppdrag som möjligt. Men för att vår verksamhet ska fungera och utvecklas måste vi ha olika möten under året.

Under våra planerade möten kan ett fåtal tolkar utföra tolkuppdrag. Har ni möjlighet att boka tolk en annan dag är vi tacksamma.

Följande datum kan du beställa tolk via 1177 vårdguidens e-tjänster, vårt bokningsprogram samt sms och fax. Bildtelefonen och telefonen är öppen klockan 13:00-16:00.

15 januari
22 januari

12 februari
19 februari


19 mars
26 mars

16 april
30 april

21 maj


22-23 juni

25 augusti

24 september

22 oktober
29 oktober

26 november

10 december
17 december

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?