Så här beställer du tolk hos Tolkcentralen på 1177.se

Filmad instruktion på teckenspråk och en skriftlig instruktion för dig som behöver guidning i hur du använder Tolkcentralens digitala tjänster på 1177.se.

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?