Konduktiv pedagogik

Du som har Cerebral Pares har möjlighet att få en träningsperiod med konduktiv pedagogik.

Barn och vuxna med diagnosen Cerebral Pares (CP) bosatta i Skåne har årligen möjlighet till en träningsperiod om 40 timmar fördelat på 4 – 6 veckor med konduktiv pedagogik. Antal platser är begränsade.

Förtur gäller för dig som inte tidigare tränat konduktiv pedagogik. Resterande platser erbjuds utifrån hur lång tid som har gått sedan ditt senaste träningstillfälle ägde rum.

Ansökan

Ansök senast 1 augusti 2020 för träningsperiod 2021. Har du beviljats en träningsperiod får du besked per post.

Ansökan om träning enligt konduktiv pedagogik

Kontakt

Om du har frågor om ansökan kontakta handläggare på Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Janet Sandell Bengtsson, telefon 040-675 36 02.

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter