Stiftelsen Samfonden för sjuka barn och ungdomar

Fonden ger bidrag till svårt sjuka barn och ungdomar bosatta i före detta Kristianstad län. Utdelning sker två gånger per år. Sista ansökningsdag är 1 mars respektive 1 september.

Vem kan söka?

Svårt sjuka barn och ungdomar bosatta i före detta Kristianstad län.

Syfte

Stiftelsens ändamål är att ge bidrag till hjälpmedel/utrustning eller resor av mindre värde.

Bidraget kan inte användas till ändamål som tillgodoses med allmänna medel.

Ansökan

Sista ansökningsdag är 1 mars respektive 1 september.

Ansökningsblankett stiftelsen Samfonden för sjuka barn och ungdomar

Administrativa regler

Sökande kan bara få bidrag från fonden vid ett tillfälle under en tvåårsperiod.

Ansökan handläggs av

Region Skåne
Förvaltningsledning Psykiatri, habilitering och hjälpmedel
Medicon Village AB, byggnad A 301, plan 5
Scheele­­vägen 8
223 81 Lund
Telefon: 046-77 08 38

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.