Stiftelsen Ingeborg Hanssons fond

Fonden tar inte emot ansökningar 2020. Fonden ger bidrag till barn bosatta i Skåne som har cerebral pares. Utdelning sker en gång per år. Sista ansökningsdag är 1 mars.

Vem kan söka?

Barn som är bosatta i Skåne och har epilepsi eller cerebral pares.

Syfte

Stiftelsen ändamål är att fördela bidrag till barn som har cerebral pares.

Avkastningen får inte användas till ändamål som ska tillgodoses med utdebiterade medel.

Ansökan

Fonden är inte sökbar för 2019.

Administrativa regler

Sökande kan bara få bidrag från fonden vid ett tillfälle under en tvåårsperiod.

Ansökan handläggs av

Habilitering och hjälpmedel
291 89 Kristianstad
Telefon: 040-675 36 02

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter