Stiftelsen Börje och Yvonne Henrikssons donationsfond

Fonden ger bidrag till enskilda personer och vårdinrättningar i före detta Malmöhus län. Utdelning sker en gång per år. Sista ansökningsdag är den 31 januari.

Vem kan söka?

Fonden riktar sig till personer som har en omfattande funktionsnedsättning. I stiftelsens bestämmelser anges ”hjälplösa handikappade personer”.  Sökande ska bo i före detta Malmöhus län. Både enskilda personer och vårdinrättningar kan söka.

Syfte

Främja rekreation för personer bosatta i före detta Malmöhus län. Även personer på inrättning som vårdar psykiskt eller fysiskt handikappade människor. Bidraget ska främst användas till finansiering av utflykter och resor.

Ansökan

Utdelning sker en gång per år. Sista ansökningsdag är den 31 januari. Ansökan görs på särskild blankett. 

Ansökningsblankett

Administrativa regler

Sökande kan bara få bidrag ur fonden vid ett tillfälle under en tvåårsperiod.

Ansökan handläggs av

Stiftelsen Börje och Yvonne Henrikssons donationsfond
SEB
Institutioner & Stiftelser
106 40 Stockholm

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.