Stiftelsen Börje och Yvonne Henrikssons donationsfond

Fonden ger bidrag till enskilda personer och vårdinrättningar i före detta Malmöhus län. Utdelning sker en gång per år. Sista ansökningsdag är den 31 januari.

Vem kan söka?

Fonden riktar sig till personer som har en omfattande funktionsnedsättning. I stiftelsens bestämmelser anges ”hjälplösa handikappade personer”.  Sökande ska bo i före detta Malmöhus län. Både enskilda personer och vårdinrättningar kan söka.

Syfte

Främja rekreation för personer bosatta i före detta Malmöhus län. Även personer på inrättning som vårdar psykiskt eller fysiskt handikappade människor. Bidraget ska främst användas till finansiering av utflykter och resor.

Ansökan

Utdelning sker en gång per år. Sista ansökningsdag är den 31 januari. Ansökan görs på särskild blankett. 

Ansökningsblankett

Administrativa regler

Sökande kan bara få bidrag ur fonden vid ett tillfälle under en tvåårsperiod.

Ansökan handläggs av

Stiftelsen Börje och Yvonne Henrikssons donationsfond
SEB
Institutioner & Stiftelser
106 40 Stockholm

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter