Stiftelsen Börje och Yvonne Henrikssons donationsfond

Fonden ger bidrag till enskilda personer och vårdinrättningar i före detta Malmöhus län. Bidrag ges inte till föreningar. Utdelning sker en gång per år. Sista ansökningsdag är den 31 januari.

Vem kan söka?

Enskilda personer och vårdinrättningar i före detta Malmöhus län, men inte föreningar. Enligt stiftelsens bestämmelser är bidragen till för ”hjälplösa handikappade människor”. Det krävs alltså en avsevärd funktionsnedsättning.  Det finns ingen åldersgräns. 

Syfte

Främja rekreation för i före detta Malmöhus län bosatta eller på inrättning vårdade psykiskt eller fysiskt handikappade människor genom att lämna bidrag till vårdinrättningar eller enskilda personer att företrädesvis användas till finansiering av utflykter och resor.

Ansökan

Utdelning sker en gång per år. Sista ansökningsdag är den 31 januari.

Ansökan görs på särskild blankett.

Ansökningsblankett stiftelsen Börje och Yvonne Henrikssons donationsfond

Administrativa regler

Sökanden kan bara få bidrag ur fonden en gång under en tvåårsperiod.

Ansökan handläggs av

Stiftelsen Börje och Yvonne Henrikssons donationsfond
SEB
Institutioner & Stiftelser
106 40 Stockholm

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter