Malmöhus läns landstings stiftelse för personer med utvecklingsstörning

Fonden ger bidrag till personer som har en intellektuell funktionsnedsättning och har som ändamål att sprida glädje och trevnad. Utdelning sker två gånger per år.

Vem kan söka?

Personer med intellektuell funktionsnedsättning och i första hand bor i före detta Malmöhus län. Vid utdelning av bidrag tas lämplig hänsyn till de föreskrifter som gällt för de ingående stiftelserna som i första hand premierade boende i före detta Malmöhus län.

Syfte

Sprida glädje och trevnad för personer med intellektuell funktionsnedsättning som bor i före detta Malmöhus län.

Bidraget kan inte användas till ändamål som tillgodoses med allmänna medel.

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 1 mars.

Ansökningsblankett Malmöhus läns landstings stiftelse för personer med utvecklingsstörning

Administrativa regler

Sökande kan bara få bidrag från fonden vid ett tillfälle under en tvåårsperiod.

Ansökan handläggs av

Region Skåne
Förvaltningsledning Psykiatri, habilitering och hjälpmedel
Medicon Village AB, byggnad A 301, plan 5
Scheele­­vägen 8
223 81 Lund
Telefon: 046-77 08 38

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.