Malmöhus läns landstings stiftelse för personer med utvecklingsstörning

Fonden tar inte emot ansökningar 2020. Fonden ger bidrag till personer som har en intellektuell funktionsnedsättning, bor i Skåne och vill sprida glädje och trevnad bland personer med intellektuell funktionsnedsättning som också är bosatta i Skåne.

Vem kan söka?

Personer med intellektuell funktionsnedsättning bosatta i Skåne. Vid utdelning av bidrag tas lämplig hänsyn till de föreskrifter som gällt för de ingående stiftelserna som i första hand premierade boende i före detta Malmöhus län. Det finns ingen åldersgräns. 

Syfte

Sprida glädje och trevnad bland kvarvarande vårdhem för personer med intellektuell funktionsnedsättning och sedan vårdhemmen avvecklats sprida glädje och trevnad bland personer med intellektuell funktionsnedsättning som är bosatta i Skåne. Avkastningen får inte användas till ändamål som ska tillgodoses med utdebiterade medel.

Ansökan

Fonden är inte sökbar för 2019.

Administrativa regler

Sökande kan bara få bidrag från fonden vid ett tillfälle under en tvåårsperiod.

Ansökan handläggs av

Habilitering och hjälpmedel
291 89 Kristianstad
Telefon: 040-675 36 02

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter