Malmöhus läns landstings stiftelse för personer med utvecklingsstörning

Fonden tar inte emot ansökningar 2021. Fonden ger bidrag till personer som har en intellektuell funktionsnedsättning och har som ändamål att sprida glädje och trevnad. Utdelning sker två gånger per år. Sista ansökningsdag är 1 mars respektive 1 september.

Vem kan söka?

Personer med intellektuell funktionsnedsättning och i första hand bor i före detta Malmöhus län. Vid utdelning av bidrag tas lämplig hänsyn till de föreskrifter som gällt för de ingående stiftelserna som i första hand premierade boende i före detta Malmöhus län.

Syfte

Sprida glädje och trevnad för personer med intellektuell funktionsnedsättning som bor i före detta Malmöhus län.

Bidraget kan inte användas till ändamål som tillgodoses med allmänna medel.

Ansökan

Fonden är inte sökbar för 2021.

Administrativa regler

Sökande kan bara få bidrag från fonden vid ett tillfälle under en tvåårsperiod.

Ansökan handläggs av

Region Skåne
Förvaltningsledning Psykiatri, habilitering och hjälpmedel
Medicon Village AB, byggnad A 301, plan 5
Scheele­­vägen 8
223 81 Lund
Telefon: 040-675 34 06

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter