Stiftelsen Alfred och Ebba Pipers fond

Fonden ger bidrag till svårt sjuka eller barn och ungdomar med funktionsnedsättning upp till 26 år. Sökande ska bo i före detta Kristianstads län. Fonden ger även stipendier till läkare för forskning inom området cerebral pares. Utdelning sker två gånger per år. Sista ansökningsdag är 1 mars respektive 1 september.

Vem kan söka?

Svårt sjuka barn och ungdomar med funktionsnedsättning upp till 26 år. Sökande ska bo i före detta Kristianstad län. Även läkare som forskar inom området cerebral pares kan ansöka om stipendier från fonden.

Syfte

Bidrag kan ges till fritidshjälpmedel eller hjälpmedel, samt stipendier till läkare för forskning inom området cerebral pares.

Bidraget kan inte användas till ändamål som tillgodoses med allmänna medel.

Ansökan

Utdelning sker två gånger per år. Sista ansökningsdag är den 1 mars respektive den 1 september. Endast enskilda personer kan söka bidrag ur fonden. Ansökan görs på särskild blankett. Besked lämnas inom två månader efter sista ansökningsdag.

Ansökningsblankett stiftelsen Alfred och Ebba Pipers fond

Administrativa regler

Vid ansökan om bidrag ska även ett yttrande från personal inom Region Skånes vårdorganisation finnas med, som bekräftar att personen har svår sjukdom eller funktionsnedsättning.

Sökande kan få bidrag vid ett tillfälle under en tvåårsperiod.

Ansökan handläggs av

Region Skåne
Förvaltningsledning Psykiatri, habilitering och hjälpmedel
Medicon Village AB, byggnad A 301, plan 5
Scheele­­vägen 8
223 81 Lund
Telefon: 046-77 08 38

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.