Stiftelsen Alfred och Ebba Pipers fond

Fonden ger bidrag till svårt sjuka eller barn och ungdomar med funktionsnedsättning till och med 26 års ålder. Sökande ska vara bosatta i före detta Kristianstads län. Utdelning sker två gånger per år. Sista ansökningsdag är 1 mars respektive 1 september.

Vem kan söka?

Svårt sjuka eller barn och ungdomar med funktionsnedsättning till och med 26 års ålder. Sökanden ska vara bosatta i Skåne i före detta Kristianstads län.

Syfte

Fondens avkastning ska i första hand användas till hjälp (fritidshjälpmedel eller hjälpmedel) samt till stipendier till läkare för forskning inom området cerebral pares. Avkastningen får inte användas till ändamål som ska bekostas av allmänna medel.

Ansökan

Utdelning sker två gånger per år. Sista ansökningsdag är den 1 mars respektive den 1 september. Endast enskilda personer kan söka bidrag ur fonden. Ansökan görs på särskild blankett. Besked lämnas inom två månader efter sista ansökningsdag.

Ansökningsblankett stiftelsen Alfred och Ebba Pipers fond

Administrativa regler

Med ansökan om bidrag ska även ett yttrande från kurator inom regionens organisation eller från teamchef/ verksamhetschef inom habiliteringsorganisationen skickas med.

Sökande kan bara få bidrag från fonden vid ett tillfälle under en tvåårsperiod.

Ansökan handläggs av

Habilitering och hjälpmedel
291 89 Kristianstad
Telefon: 040-675 36 02

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter