Stiftelsen Alfred och Ebba Pipers fond

Fonden ger bidrag till svårt sjuka eller barn och ungdomar med funktionsnedsättning upp till 26 år. Sökande ska bo i före detta Kristianstads län. Fonden ger även stipendier till läkare för forskning inom området cerebral pares. Utdelning sker två gånger per år. Sista ansökningsdag är 1 mars respektive 1 september.

Vem kan söka?

Svårt sjuka barn och ungdomar med funktionsnedsättning upp till 26 år. Sökande ska bo i före detta Kristianstad län. Även läkare som forskar inom området cerebral pares kan ansöka om stipendier från fonden.

Syfte

Bidrag kan ges till fritidshjälpmedel eller hjälpmedel, samt stipendier till läkare för forskning inom området cerebral pares.

Bidraget kan inte användas till ändamål som tillgodoses med allmänna medel.

Ansökan

Utdelning sker två gånger per år. Sista ansökningsdag är den 1 mars respektive den 1 september. Endast enskilda personer kan söka bidrag ur fonden. Ansökan görs på särskild blankett. Besked lämnas inom två månader efter sista ansökningsdag.

Ansökningsblankett stiftelsen Alfred och Ebba Pipers fond

Administrativa regler

Vid ansökan om bidrag ska även ett yttrande från personal inom Region Skånes vårdorganisation finnas med, som bekräftar att personen har svår sjukdom eller funktionsnedsättning.

Sökande kan få bidrag vid ett tillfälle under en tvåårsperiod.

Ansökan handläggs av

Region Skåne
Förvaltningsledning Psykiatri, habilitering och hjälpmedel
Medicon Village AB, byggnad A 301, plan 5
Scheele­­vägen 8
223 81 Lund
Telefon: 040-675 34 06

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter