Projekt- och utvecklingsbidrag

Som handikappförening kan ni söka projekt- och utvecklingsbidrag om ni driver eller vill utveckla ett projekt som har en handikappolitisk inriktning. Projektet kan till exempel innebära att ni informerar om funktionsnedsättningar eller att ni behöver pengar för ett samarbete mellan två handikappföreningar.

Innehåll på sidan

Så här får ni använda bidraget

Ni kan få bidrag för projekt som är nya, tidsbegränsade och som har ett syfte eller mål. Projektet ska sträcka sig över minst sex månader.

Bidraget ska användas för projekt som är inriktade på funktionsnedsättningar och som syftar till att

 • skapa samarbeten
 • utveckla verksamheten
 • informera om funktionsnedsättningar
 • samverka med vården.

Vi prioriterar samarbetsprojekt mellan handikappföreningar eller mellan handikappförening och samhällsorgan.

Vem kan söka?

Ansök om projekt- och utvecklingsbidrag om ni är en handikappförening som

 • har en permanent verksamhet i hela Skåne
 • är godkänd som handikappförening av Socialstyrelsen och har rätt till statsbidrag
 • är ansluten till ett riksförbund för de diagnosgrupper som finns i er verksamhet
 • består av medlemmar med en funktionsnedsättning
 • har minst 50 bidragsberättigade medlemmar från minst fem olika kommuner i länet
 • har ett eget plus- eller bankgiro
 • har en firmatecknare
 • har en ordnad ekonomisk förvaltning och bokföring
 • har en styrelse och en revisor
 • har fastställda stadgar
 • har haft ett årsmöte
 • har en verksamhetsberättelse eller årsredovisning över sin verksamhet
 • har en revisionsberättelse utan anmärkning

Bidragsberättigad medlem

Ni kan få bidrag för den medlem som

 • är en fysisk person
 • är folkbokförd i Skåne
 • aktivt har valt att bli medlem i er förening
 • har betalat medlemsavgift till föreningen för det år som ni ansöker om bidrag

Föreningar som inte är handikappföreningar kan söka annat bidrag

Om ni inte är en handikappförening men har verksamhet för personer med en funktionsnedsättning, finns det ett annat andra bidrag som ni kan söka.

Bidrag till föreningar som inte är handikappföreningar

Så här söker ni bidrag

Fyll i blanketten ”Ansökan projekt- och utvecklingsbidrag”.

Blankett för ansökan om projekt- och utvecklingsbidrag (pdf)

Skicka blanketten till Region Skåne, Psykiatri och habilitering, 291 89 Kristianstad.

Vi behöver ha fått er ansökan senast 1 mars eller 1 september. Ni får veta om ni får bidrag via brev som mest några veckor efter vi har fått er ansökan.

Hur mycket kan vi få i bidrag?

Ni kan få bidrag för högst två år för samma projekt och med som mest 150 000 kronor per år.

Hur redovisar vi bidraget?

Om ni har fått bidrag för ett projekt som sträcker sig över två år så ska ni utvärdera och redovisa projektet för oss både efter första och andra året. Vi behöver er utvärdering och redovisning från år ett innan vi beslutar om ni kan få bidrag för projektår två. Efter två år måste projektet antingen föras in i er löpande verksamhet eller vara avslutat.

När projektet är avslutat ska ni utvärdera och redovisa det för oss. Vi vill också veta hur ni har använt bidraget. Fyll i ”Redovisning och utvärdering av projekt- och utvecklingsbidrag”.

Blankett för redovisning och utvärdering av projekt- och utvecklingsbidrag (pdf)

Skicka blanketten till Region Skåne, Psykiatri och habilitering, 291 89 Kristianstad inom två månader efter att projektet är slut.

Om mer än 10 procent av den beviljade summan blir kvar efter att projektet är slut, ska ni redovisa och betala tillbaka summan.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter