Bidrag till handikappförening

Om ni är en handikappförening som är verksam i Skåne, kan ni söka bidrag för er verksamhet. I så fall måste ni vara godkänd som handikappförening av Socialstyrelsen.

Grund- och medlemsbidrag – bidrag för löpande kostnader

Ni kan söka grundbidrag eller medlemsbidrag för del av era löpande kostnader. Det kan till exempel vara för administration, lokal eller löner.

Sök grund- och medlemsbidrag

Aktivitetsbidrag – bidrag för att arrangera aktiviteter

Ni kan söka aktivitetsbidrag för att kunna ordna en aktivitet för era medlemmar. Det kan till exempel vara vattengympa eller en utbildning.

Sök aktivitetsbidrag

Projekt- och utvecklingsbidrag – bidrag för projekt med handikappolitisk inriktning

Ni kan söka bidrag för att driva eller utveckla ett projekt som har en handikappolitisk inriktning. Projektet kan till exempel innebära att ni informerar om funktionsnedsättningar eller att ni behöver pengar för samarbete mellan två handikappföreningar. Bidraget kallas för projekt- och utvecklingsbidrag.

Sök projekt- och utvecklingsbidrag

Lägerbidrag – bidrag för läger för barn och ungdomar med en funktionsnedsättning

Ni kan söka lägerbidrag för att era medlemmar ska kunna vara med på läger. Lägret ska vara riktat till barn och ungdomar med en funktionsnedsättning.

Sök lägerbidrag

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter