Bidrag till förening som inte är handikappförening

Som förening kan ni söka bidrag för att ordna idrottsaktiviteter och kulturella arrangemang för eller med personer som har en funktionsnedsättning och bor i Skåne. Ni behöver inte vara en handikappförening för att söka bidraget.

Innehåll på sidan

Så här får ni använda bidraget

Bidraget ska användas för idrotts- eller kulturaktiviteter för eller med personer med funktionsnedsättningar som är bosatta i Skåne. Aktiviteten ska också hållas i Skåne.

Bidraget ska inte användas till internt föreningsarbete som medlemsmöten, trivselaktiviteter, marknadsföring eller styrelsens arbete.

Vem kan söka?

Föreningar som ordnar idrotts- eller kulturaktiviteter för eller med personer med funktionsnedsättningar i Skåne kan söka bidraget. Kraven är att ni inte är godkända av Socialstyrelsen som handikappförening och inte heller har rätt att söka statsbidrag.

Ni kan söka bidraget om ni inte samtidigt söker bidrag för samma aktivitet genom andra fonder eller anslag som Region Skåne äger.

Så här söker ni bidrag

Fyll i blanketten ”Ansökan om bidrag till andra föreningar”.

Blankett för ansökan om bidrag till andra föreningar (pdf)

Skicka blanketten till Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel, 291 89 Kristianstad.

Ni kan ansöka om bidrag när som helst under året. Ni får veta om ni får bidrag via brev och sedan betalar vi ut bidraget som en engångssumma.

Hur mycket kan vi få i bidrag?

Ni kan som mest få 20 000 kronor i bidrag för en aktivitet.

Hur redovisar vi bidraget?

När aktiviteten är avslutad ska ni redovisa den för oss inom två månader. Skicka in en beskrivning av genomförd aktivitet till Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel, 291 89 Kristianstad.

Om aktiviteten inte blir av eller om ni inte redovisar det, måste ni betala tillbaka bidraget.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter