Stöd och behandling

Vi erbjuder stöd som kan bestå av till exempel behandling, rådgivning eller utprovning av hjälpmedel. Stödet du får hos oss är ett komplement till andra åtgärder som du får inom hälso- och sjukvården, från kommunen eller socialtjänsten.
Två teckenspråkstolkar från Tolkcentralen tecknar till varandra.

Beställa tolk

Du kan boka teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning och tecken som stöd.

Regler och rättigheter

Regler och rättigheter för dig som patient eller anhörig.

Samhällets stöd

Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd både från oss och från andra aktörer i samhället.

Ansökningar

Ansökningar för konduktiv pedagogik, fonder och bidrag till organisationer som har aktiviteter för personer med funktionsnedsättning.

Funktionsnedsättning

Vad innebär en funktionsnedsättning? Och vad är ett funktionshinder?

Vilken habilitering finns för dig?

Vi erbjuder dig stöd och behandling. Målet är att stärka din kraft och frihet att forma ditt liv.

En audionom justerar en hörapparat på en kvinnlig patient.

Välja audionommottagning

Om du är 20 år eller äldre och har en hörselnedsättning kan du få hjälp hos en audionommottagning.

Få stöd av en förälder som förstår

Har du ett barn med hörselnedsättning och vill få stöd av en annan förälder med liknande erfarenhet? Kontakta en föräldrastödjare.