Nu kan du få teckenspråkstolkning från talad engelska till svenskt teckenspråk

Talad engelska till svenskt teckenspråk

Från 1 maj erbjuder vi tolkning mellan talad engelska och svenskt teckenspråk.

Erbjudandet är ett försök som kommer att pågå fram till 30 april 2019. Sedan utvärderar vi om detta är en tjänst som Tolkcentralen kan och ska erbjuda teckenspråksanvändare i Skåne.

För att du ska få rätt tolk när du beställer är det viktigt att du skriver "från engelskt tal till svenskt teckenspråk" i din beställning.