Funktionshindersråd

Möten och agenda

Inom ramen för patientsamverkan inom Habilitering och hjälpmedel hålls planerade möten vid tre tillfällen varje år. Utöver de här tre mötena kan samverkansmöten hållas vid behov.

Habiliterings- och rehabiliteringsfrågor

På förmiddagen diskuteras frågor kring habilitering och rehabilitering inom områdena barn, vuxen och syn. Representanter från följande organisationer deltar:

 • Autism- och Aspergerförbundet
 • Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet, DHR
 • Dyslexiförbundet FMLS
 • Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB
 • Handikapporganisationernas samarbetsorgan, HSO Skåne
 • Personskadeförbundet RTP
 • Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU
 • Synskadades Riksförbund, SRF

Habiliterings-, rehabiliterings och tolkfrågor 

På eftermiddagen diskuteras frågor kring habilitering, rehabilitering och tolkning inom områdena syn, hörsel och döv. Representanter från följande organisationer deltar:

 • Förbundet Sveriges Dövblind, FSDB  
 • Förbundet Vuxendöva i Sverige, VIS
 • Hörselskadades Riksförbund, HRF
 • Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn, DHB
 • Sveriges Dövas Riksförbund, SDR

Samverkan vid behov

Vid förändringar, upphandlingar, projekt och liknande bjuds berörda föreningar in till samverkan. Vid brådskande frågor kan snabbsamverkan också ske via e-post.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter