Forsknings- och utvecklingsrapporter

För att stärka kunskapsutvecklingen, kvalitetssäkra förvaltningens arbete och öka det professionella lärandet publicerar forsknings- och utvecklingsenheten rapporter. I rapporterna redovisas utvärderingar av olika stöd och insatser, forskningsöversikter samt beskrivningar av olika metoder och arbetssätt.

Publikationer 2018

FoU-rapport 1/2018 Självskattning av delaktighet. Självskattningsformulär som kan användas inom vuxenhabiliteringen.

FoU-rapport 2/2018 Bedömning av sömn. En forskningsöversikt om bedömningsinstrument för barn och vuxna med funktionsnedsättning.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.