Vuxenhabiliteringen Ängelholm

Hitta hit

Vi finns på baksidan av Södra sjukhuset. Vi har gemensam ingång med barn- och ungdomshabiliteringen. Buss 1 stannar vid hållplats Södra Sjukhuset. Följ skyltning mot Habilitering från framsidan av Södra sjukhuset och runt byggnaderna. Följ skyltning Vuxenhabiliteringen om du går genom Södra sjukhuset.
Visa på karta

Telefontider och fler kontaktuppgifter

Vi är till för dig som har fyllt 18 år och har autism, rörelsenedsättning eller intellektuell funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningen ska du ha fått innan du fyllde 17 år. Diagnosen kan du ha fått senare.

Vi ger råd, stöd, behandling och träning.
Om du vill ger vi också råd och stöd åt dina närstående.

Vi har genomgått en hbtq-utbildning i RFSL:s regi och arbetar med frågor kring likabehandling och bemötande.

E-tjänster

Så söker du till oss

För att erbjuda stöd och behandling behöver vi något av följande:

  • Remiss från en annan vårdgivare, till exempel psykiatrin.
  • Egenanmälan, om du söker på egen hand. En utredning ska ha gjorts. Skicka den till mottagningen. Se adress under Telefontider och fler kontaktuppgifter. 
  • Att du har besökt oss tidigare.

Egenanmälan till vuxenhabiliteringen

För att kunna erbjuda dig rätt stöd och behandling behöver vi får mer kunskap om vilken vård du har fått tidigare. Genom att fylla i en medgivandeblankett och lämna till oss kan vi ta del av information och journalhandlingar från andra vårdgivare. 

Medgivande för att inhämta information och journalhandlingar hos vuxenhabiliteringen

Ditt besök hos oss

Behov av tolk

Vi bokar språktolk, dövblindtolk, teckenspråkstolk, skrivtolk eller TSS-tolk när det behövs.

Behov av alternativ telefoni

Om du vill ringa och är hörselskadad, döv, har talsvårigheter eller språkliga eller kognitiva problem så finns det alternativ telefoni som du kan använda. Om du behöver hjälp kontakta den mottagning som du har kontakt med på grund av din funktionsnedsättning.

Information om hur du går till väga för att börja använda alternativ telefoni (1177.se).

Information om tjänsterna texttelefoni.sebildtelefoni.net och teletal.se

Före besöket

Det är viktigt att du kontaktar oss i god tid om du har fått förhinder till en bokad tid. Du får betala en avgift på 300 kronor om du avbokar senare än 24 timmar före din inbokade tid eller om du inte kommer till ditt avgiftsfria besök.

Ta med dig legitimation.

Vad du vill förändra?

För att förbereda dig inför vårt samtal vill vi gärna att du funderar kring områden i din vardag som du vill förändra.

Är det något som du skulle vilja lära dig? Är det något som du vill göra oftare, mer sällan eller sluta med helt?

Vi kommer att fråga dig hur det fungerar med till exempel dessa områden:

  • hälsa – hur du mår
  • kost och motion
  • arbete och skola
  • ekonomi – att använda pengar
  • hemmet – att städa, tvätta och handla, familj, vänner och bekanta
  • kontakt med andra
  • fritid

Under

Första gången vi träffas får du berätta hur din vardag ser ut, vad som fungerar bra och vad du skulle vilja ändra på. Tillsammans gör vi en planering där vi utgår från de behov som är aktuella för dig i dagsläget.

Efter besöket

När vi har en planering färdig arbetar vi regelbundet med uppföljning av de mål som finns i planen.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter