Studiebesök

Vi tar gärna emot studiebesök på KommSyn, Datateket och DUMLE.

Allmänt studiebesök till KommSyn

Ett studiebesök till KommSyn är kostnadsfritt och tar vanligtvis cirka 2,5 timmar. Du får inblick i arbetet på DUMLE och Datateket samt får veta mer om hjälpmedelsområdena kommunikation, kognition och syn.

Av utrymmesskäl tar vi emot grupper på max 15 personer. Anmälan är obligatorisk.

Datum för studiebesök 2019:

19 september klockan 13
3 oktober klockan 13
7 november klockan 13
5 december klockan 13

e-post: Contact

telefon: 046-77 09 40

Studiebesök till DUMLE

Vi erbjuder studiebesök till DUMLE till en kostnad av 200 kronor per timme och grupp. Besökare från andra län än Skåne är välkomna till en kostnad av 1000 kronor per timme och grupp.

e-post: Contact
telefon: 046-77 09 40

Studiebesök till Datateket

Vi erbjuder studiebesök till Datateket till en kostnad av 200 kronor per timme och grupp. Besökare från andra län än Skåne är välkomna till kostnad av 1000 kronor per timme och grupp.

e-post: Contact

telefon: 046-77 09 40

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter