Studiebesök inställda

Alla studiebesök är inställda hos KommSyn, Datateket och Dumle, för att hindra smittspridningen.

Enskilda studiebesök hos DUMLE och/eller Datateket är inställda

Personal, studenter, organisationer och andra intresserade kan boka studiebesök hos DUMLE och Datateket. Under studiebesöket får du en presentation om våra verksamheter och visar ett urval av vårt material.

Du väljer om du vill boka ett besök hos endast en av verksamheterna eller om du vill kombinera ett besök hos båda. Ett studiebesök varar vanligtvis ungefär en timme per verksamhet, men kan anpassas efter dina behov. Högst 15 personer kan närvara. Det kostar 200 kronor per timme och grupp. Besökare från andra län än Skåne är också välkomna. Då kostar det 1000 kronor per timme och grupp. Anmälan är obligatorisk.

e-post: dumle@skane.se eller datateket@skane.se
telefon: DUMLE 046-77 09 55 eller Datateket 0770-11 11 00

Studiebesök hos KommSyn är inställda

Studiebesöken hos KommSyn är kostnadsfria och tar ungefär 2,5 timmar. Här får du veta mer om hjälpmedelsområdena kommunikation, kognition och syn samt en inblick i DUMLE och Datatekets verksamheter.

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?