Studiebesök

Vi tar gärna emot studiebesök på hjälpmedelsmottagningen Kommsyn. Vi visar också våra mottagningar Datateket och DUMLE.

DUMLE och Datateket

Personal, studenter, organisationer och andra intresserade kan boka studiebesök hos DUMLE och Datateket. Under studiebesöket får du en presentation om våra verksamheter och visar ett urval av vårt material.

Du väljer om du vill boka ett besök hos endast en av verksamheterna eller om du vill kombinera ett besök hos båda. Ett studiebesök varar vanligtvis ungefär en timme per verksamhet, men kan anpassas efter dina behov. Högst 15 personer kan närvara. Det kostar 200 kronor per timme och grupp. Besökare från andra län än Skåne är också välkomna. Då kostar det 1000 kronor per timme och grupp. Anmälan är obligatorisk.

e-post: dumle@skane.se eller datateket@skane.se
telefon: DUMLE 046-77 09 55 eller Datateket 0770-11 11 00

Studiebesök hos Hjälpmedelsmottagning Kommsyn Lund

Studiebesöken hos Kommsyn är kostnadsfria och tar ungefär 2,5 timmar. Här får du veta mer om hjälpmedelsområdena kommunikation, kognition och syn och en inblick i DUMLE och Datatekets verksamheter.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.