Appar

Här hittar du tips på appar och inspirationsmaterial. Med dessa kan du stimulera olika färdigheter anpassade till mognad och funktionsnedsättning.

DUMLE

DUMLE är en specialenhet inom Hjälpmedel Skåne i Region Skåne. DUMLE fungerar som en idébank med motiverande och aktiverande material. Vi vänder oss till personer på tidig utvecklingsnivå.

Vi har letat enkla trycka-hända appar med kontraster, ljuseffekter och ljud. De flesta av apparna i listan är interaktiva och reagerar först vid beröring av skärmen och utan krav på precision. I vår lista finns också en del mycket enkla pekappar.

En lista på användbara appar

Datateket

Datateket i Lund är en del av Hjälpmedel Skåne i Region Skåne. Vi vänder oss till barn och vuxna med funktionsnedsättning som inte har lärt sig att läsa och skriva.

Apptipsen i listan är enbart ett litet urval av alla appar Datateket har tillgång till och som vi testat. Kontakta Datateket om du vill få mer tips eller prova någon app!

En lista på användbara appar

Sammanställning för appar med TAKK-lexikon

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter