Appar

Här hittar du tips på appar och inspirationsmaterial. Med dessa kan du stimulera olika färdigheter anpassade till mognad och funktionsnedsättning.

DUMLE

DUMLE är en specialenhet inom verksamhetsområde Hjälpmedel i Region Skåne. DUMLE fungerar som en idébank med motiverande och aktiverande material. Vi vänder oss till personer på tidig utvecklingsnivå.

Vi har letat enkla trycka-hända appar med kontraster, ljuseffekter och ljud. De flesta av apparna i listan är interaktiva och reagerar först vid beröring av skärmen och utan krav på precision.

iOS - DUMLE:s tips på stimulerande appar

Android - DUMLE:s tips på stimulerande appar

Datateket

Datateket i Lund är en del av verksamhetsområde Hjälpmedel i Region Skåne. Vi är till för dig som har en funktionsnedsättning och bor i Skåne.

Sammanställning för appar med TAKK-lexikon (TAKK - Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation)

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?