Appar

Här hittar du tips på appar och inspirationsmaterial. Med dessa kan du stimulera olika färdigheter anpassade till mognad och funktionsnedsättning.

DUMLE

DUMLE är en specialenhet inom verksamhetsområde Hjälpmedel i Region Skåne. DUMLE fungerar som en idébank med motiverande och aktiverande material. Vi vänder oss till personer på tidig utvecklingsnivå.

Vi har letat enkla trycka-hända appar med kontraster, ljuseffekter och ljud. De flesta av apparna i listan är interaktiva och reagerar först vid beröring av skärmen och utan krav på precision.

iOS - DUMLE:s tips på stimulerande appar

Android - DUMLE:s tips på stimulerande appar

Datateket

Datateket i Lund är en del av verksamhetsområde Hjälpmedel i Region Skåne. Vi är till för dig som har en funktionsnedsättning och bor i Skåne.

Sammanställning för appar med TAKK-lexikon (TAKK - Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation)

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter