DUMLE

Hitta hit

Närmaste busshållplatser är Sofiavägen och Universitetssjukhuset i Lund.
Visa på karta (Google Maps)

Telefontider och fler kontaktuppgifter

DUMLE betyder Du Utvecklas Med Lek.
Vi är till för personer på tidig utvecklingsnivå.

DUMLE är en idébank med inriktning på leksaker och aktiveringsmaterial. Genom vårt material vill vi inspirera och väcka nyfikenhet, lust att kommunicera, utforska och ha roligt.

Vi erbjuder kurser och skräddarsydda utbildningar (uppdragsutbildning).

E-tjänster

Så söker du till oss

Kontakta oss för att boka en tid.

Om du behöver alternativ telefoni

Om du vill ringa oss och har en hörselskada, dövhet, talsvårigheter eller språkliga eller kognitiva problem så finns det alternativ telefoni som du kan använda. Kontakta den mottagning som du har kontakt med på grund av din funktionsnedsättning om du behöver hjälp.

Information om hur du går till väga för att börja använda alternativ telefoni (1177.se)

Information om tjänsterna texttelefoni.se, bildtelefoni.net och teletal.se

Ditt besök hos oss

Just nu tar vi inte emot besök. Det är för att minska risken för smittspridning av coronaviruset.

Hos oss får du inspiration och idéer inom området lek- och aktiveringsmaterial. Du är varmt välkommen oavsett om du är barn eller vuxen med funktionsnedsättning, personal, förälder eller anhörig.

Du kan titta runt, prova och bli inspirerad i vår utställning. Du kan även få tips på hur du kan göra eget material. Vi har ett litet utbud som du kan låna med hem.

Vid behov av utprovning av hjälpmedel, till exempel manöverkontakter, kontaktar du arbetsterapeuten i habiliteringsteamet.

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?