Kom igång med din uppladdningsbara hörapparat

Förenklad instruktion för att komma igång med din uppladdningsbara hörapparat. Leta upp din hörapparat för guidning.

Bernafone miniRITE R T
GN Resound RE961
Phonak Audéo M
Phonak Bolero B-PR
Phonak Bolero M-PR
Signia Motion Charge & Go
Signia Motion Charge & Go Nx
Signia Pure Charge & Go
Signia Pure Charge & Go Nx

 

Bernafone miniRITE R T

Hörapparaterna är färgmarkerade. Den anger om hörapparaten ska sitta på vänster eller höger sida.

Blå markering= vänster öra
Röd markering= höger öra  

Bernafone miniRITERT_horapparat_334px.jpg

Ladda dina hörapparater

 1. Anslut laddaren till ett eluttag. När laddaren är ansluten kommer LED- indikatorn på laddaren att bli grön.
 2. Placera hörapparaterna i laddningsuttagen.
 3. LED-indikatorerna på hörapparaterna tänds när de är korrekt placerade i laddaren.

Bernafone miniRITERT2 laddare_334px.jpg

Laddningsstatus

Röd orange ljus: Laddar
Grönt ljus: Fulladdad

Sätta på och stänga av hörapparaterna

Du kan slå på och stänga av hörapparaterna med laddare eller tryckknapp. 

Med laddare

 • Slå på: Ta ut hörapparaterna ur laddaren och de startar automatiskt.
 • Stäng av: Placera hörapparaterna i laddaren.

Med tryckknapp

 • Slå på: Tryck och håll in den nedre knappen i cirka 3 sekunder. Släpp knappen och vänta tills LED-indikatorn lyser grönt. Hörapparaten är nu på.
 • Stäng av: Tryck och håll in den övre knappen i cirka 3 sekunder tills LED-indikatorn lyser röd orange och hörapparaten spelar upp 4 avtagande toner. Släpp knappen och hörapparaten stängs av.

GN Resound RE961

Hörapparaterna är färgmarkerade. Den anger om hörapparaten ska sitta på vänster eller höger sida.

Röd markering= höger öra  
Blå markering= vänster öra

GN Resound RE961_horapparat_334px.jpg

Ladda dina hörapparater

 1. Placera hörapparaten i respektive laddningsfack.
 2. Höger apparat placeras i laddningsfacket märkt med röd punkt.
 3. Vänster hörapparat placeras i laddningsfacket märkt med blå punkt.

GN Resound RE961_laddare_334px.jpg

Laddningsstatus

 • Under laddning pulserar LED- indikatorn på hörapparaten långsamt till dess att hörapparaten är fulladdad.
 • Vid fulladdning lyser LED-indikatorn konstant till dess att hörapparaten tas ut ur laddaren.

Batteristatus

 • De fem LED-indikatorerna på laddarens framsida visar hörapparaternas batterinivå.
 • När hörapparaten sätts i eller tas ut visar LED-indikatorerna batterinivån hos hörapparaten med lägst batterinivå.

Sätta på och stänga av hörapparaterna

Du kan slå på och stänga av hörapparaterna med laddaren eller med tryckknappen.

Med laddare

 • Slå på: Ta ut hörapparaten ur laddaren och hörapparaten startar automatiskt.
 • Stäng av: Placera hörapparaten i laddaren.

Med tryckknapp

 • Slå på: håll knappen intryckt i 5 sekunder. LED- indikatorn blinkar en gång.
 • Stäng av: håll knappen intryckt i 5 sekunder. LED-indikatorn blinkar 3 gånger.

 

Phonak Audéo M

Hörapparaterna är färgmarkerade. Den anger om hörapparaten ska sitta på vänster eller höger sida.

Röd markering= höger öra
Blå markering= vänster öra

Phonak Audéo M_horapparat_334 px.jpg

Ladda dina hörapparater

 • Placera hörapparaterna i respektive laddningsfack.
 • Höger apparat placeras i laddningsfacket märkt med rött.
 • Vänster hörapparat placeras i laddningsfacket märkt med blått.
 • När hörapparaterna är i laddaren kommer det att lysa grönt.

Phonak Audéo M laddare_334px.jpg

Laddningsstatus

Vid laddning: indikatorljudet blinkar grönt
Fulladdad: indikatorljudet har ett fast grönt sken.

Sätta på och stänga av hörapparaterna

Hörapparaterna är konfigurerade att slås på automatiskt när de avlägsnas ut laddaren förutsatt att laddaren är ansluten till en strömkälla. När du sätter de i laddaren stängs de av automatiskt.

Du kan också göra så här: 

 • För att slå på hörapparaten håller du in den nedre delen av knappen i 3 sekunder tills indikatorljuset blinkar. Vänta tills det fasta gröna ljudet indikerar att hörapparaten är redo.
 • För att stänga av hörapparaten håller du in den nedre delen av knappen i 3 sekunder tills det fasta röda ljuset indikerar att hörapparaten är avstängd. 

Phonak Bolero B-PR

Hörapparaterna är färgmarkerade. Den anger om hörapparaten ska sitta på vänster eller höger sida.

Röd markering= höger öra  
Blå markering= vänster öra

Phonak Bolero B-PR_horapparat_px334.jpg

Ladda dina hörapparater

 1. Placera hörapparaterna i respektive laddningsfack.
 2. Höger apparat placeras i laddningsfacket märkt med röd punkt.
 3. Vänster hörapparat placeras i laddningsfacket märkt med blå punkt.
 4. När hörapparaterna är i laddaren kommer tryckknappen att lysa.

Phonak Bolero B-PR_laddare_334px.jpg

Laddningsstatus

Vid laddning: tryckknappen blinkar grönt
Fulladdad: tryckknappen har ett fast grönt sken.

Sätta på och stänga av hörapparaterna

Du startar och stänger av genom att använda tryckknappen. Håll inte för knappen helt för då ser du inte när den blinkar.

 • För att slå på hörapparaten, tryck på tryckknappen i cirka 3 sekunder. Knappen kommer att blinka grönt en gång.
 • För att stänga av hörapparaten, tryck på tryckknappen i cirka 3 sekunder. Knappen kommer att blinka grönt två gånger.

Phonak Bolero M-PR

Hörapparaterna är färgmarkerade. Den anger om hörapparaten ska sitta på vänster eller höger sida.

Röd markering= höger öra  
Blå markering= vänster öra

Phonak Bolero B-PR_horapparat_px334.jpg

Ladda dina hörapparater

 1. Placera hörapparaterna i respektive laddningsfack.
 2. Höger apparat placeras i laddningsfacket märkt med rött.
 3. Vänster hörapparat placeras i laddningsfacket märkt med blått.
 4. När hörapparaterna är i laddaren kommer tryckknappen att lysa.

Phonak Bolero M-PR_laddare_334px.jpg

Laddningsstatus

Vid laddning: Indikationsljudet på hörapparaten blinkar.
Fulladdad: Indikationsljudet på hörapparaten lyser med fast grönt sken.

Sätta på och stänga av hörapparaterna

Hörapparaten slås på automatiskt när den avlägsnas ut laddaren om laddaren är ansluten till en strömkälla. När du sätter den i laddaren stängs den av automatiskt.

Du kan också göra så här:

 • För att slå på hörapparaten, håll in den nedre delen av knappen i 3 sekunder tills indikatorljuset blinkar grönt. Det fasta gröna ljuset lyser i tre sekunder för att indikera att hörapparaten är redo att användas.
 • För att stänga av hörapparaten, håll in den nedre delen av knappen i 3 sekunder tills det fasta röda ljuset indikerar att hörapparaten är avstängd. 

Signia Motion Charge & Go

Hörapparaterna är färgmarkerade. Den anger om hörapparaten ska sitta på vänster eller höger sida.

Röd markering= höger öra  
Blå markering= vänster öra

Signia Motion Charge & Go_horapparat_px334.jpg

Ladda dina hörapparater                                                                                                                         

 1. Placera hörapparaterna i laddningsportarna enligt bilden.
 2. Hörapparaterna stängs av och börjar ladda automatiskt.
 3. När du vill använda hörapparaterna tar du ut de ur laddaren. De slås på automatiskt.

Signia Motion Charge & Go_laddare_334px.jpg

Laddningsstatus

Laddningsstatusen indikeras med lysdiod. 

Vid laddning: En orange lysdiod visar att laddningen startat. Sen tänds gröna lysdioder stegvis som visar hur mycket din hörapparat är laddad. 

Fulladdad: När tre gröna lysdioder visas.

Sätta på och stänga av hörapparaterna

Du kan slå på och stänga av hörapparaterna med laddare eller tryckknapp.

Med laddare

 • Slå på: Ta ut hörapparaterna ur laddaren och hörapparaterna startar automatiskt.
 • Stäng av: Placera hörapparaterna i laddaren. Observera att laddaren måste vara ansluten till nätström.

Med tryckknapp

 • Slå på: Håll in tryckknappen cirka 6 sekunder.
 • Stäng av: Tryck in tryckknappen och håll den intryckt under cirka 10 sekunder.

Signia Motion Charge & Go Nx

Hörapparaterna är färgmarkerade. Den anger om hörapparaten ska sitta på vänster eller höger sida.

Röd markering= höger öra  
Blå markering= vänster öra

Signia Motion Charge & Go Nx_horapparat_laddare_334px.jpg

Ladda dina hörapparater

 1. Placera hörapparaterna i laddningsportarna enligt bilden.
 2. Hörapparaterna stängs av och börjar ladda automatiskt.
 3. När du vill använda hörapparaterna tar du ut de ur laddaren. De slås på automatiskt.

Laddningsstatus

Laddningsstatusen indikeras med lysdiod. 

Vid laddning: En grön blinkande lysdiod visar att laddningen startar. 
Orange lysdioder visar med en, två eller tre lysdioder hur mycket din hörapparat är laddad. Vid tre är den nästan klar.

Fulladdad: När tre gröna lysdioder visas.

Sätta på och stänga av hörapparaterna

Du kan slå på och stänga av hörapparaterna med laddare eller tryckknapp.

Med laddare

 • Slå på: Ta ut hörapparaterna ur laddaren och hörapparaterna startar automatiskt.
 • Stäng av: Placera hörapparaterna i laddaren. Observera att laddaren måste vara ansluten till nätström.

Med tryckknapp

 • Slå på: Håll in tryckknappen cirka 6 sekunder.
 • Stäng av: Tryck in tryckknappen och håll den intryckt under cirka 10 sekunder        

Programbyte

För att växla mellan dessa program använder du tryckknappen. Kontakta din audionom för att ta reda på vilka program din hörapparat har.

Signia Pure Charge & Go

Hörapparaterna är färgmarkerade. Den anger om hörapparaten ska sitta på vänster eller höger sida.

Röd markering= höger öra
Blå markering= vänster öra

Signia Pure Charge & Go_horapparat_laddare_334px.jpg

Ladda dina hörapparater

 1. Placera hörapparaterna i laddningsportarna enligt bilden.
 2. Hörapparaterna stängs av och börjar ladda automatiskt.
 3. När du vill använda hörapparaterna tar du ut de ur laddaren. De slås på automatiskt.

Laddningsstatus

Laddningsstatusen indikeras med lysdiod. 

Vid laddning: En grön blinkande lysdiod visar att laddningen startar. 
Orange lysdioder visar med en, två eller tre lysdioder hur mycket din hörapparat är laddad. Vid tre är den nästan klar.

Fulladdad: När tre gröna lysdioder visas.

Sätta på och stänga av hörapparaterna

Du kan slå på och stänga av hörapparaterna med laddare eller tryckknapp.

Med laddare

Slå på: Ta ut hörapparaterna ur laddaren och hörapparaterna startar automatiskt.

Stäng av: Placera hörapparaterna i laddaren. Observera att laddaren måste vara ansluten till nätström.

Med tryckknapp

Slå på: Håll in tryckknappen cirka 6 sekunder.

Stäng av: Tryck in tryckknappen och håll den intryckt under cirka 10 sekunder

Signia Pure Charge & Go Nx

Hörapparaterna är färgmarkerade. Den anger om hörapparaten ska sitta på vänster eller höger sida.

Röd markering= höger öra  
Blå markering= vänster öra

Signia Pure Charge & Go Nx_horapparat_px334.jpg

Ladda dina hörapparater

 • Placera hörapparaterna i laddningsportarna enligt bilden.
 • Hörapparaterna stängs av och börjar ladda automatiskt.
 • När du vill använda hörapparaterna tar du ut de ur laddaren. De slås på automatiskt.

Signia Pure Charge & Go Nx_laddare_334px.jpg

Laddningsstatus

Laddningsstatusen indikeras med lysdiod. 

Vid laddning: En orange lysdiod visar att laddningen startat. Sen tänds gröna lysdioder stegvis som visar hur mycket din hörapparat är laddad. 

Fulladdad: När tre gröna lysdioder visas.

Sätta på och stänga av hörapparaterna

Du kan slå på och stänga av hörapparaterna med laddare eller tryckknapp.

Med laddare

 • Slå på: Ta ut hörapparaterna ur laddaren och hörapparaterna startar automatiskt.
 • Stäng av: Placera hörapparaterna i laddaren. Observera att laddaren måste vara ansluten till nätström.

Med tryckknapp

 • Slå på: Håll inne den nedre delen av vippkontrollen i några sekunder.
 • Stäng av: Håll inne den övre delen av vippkontrollen i några sekunder.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Här är några länkar som kanske kan hjälpa dig vidare. Du kan också testa att söka på webbplatsen.

Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Här är några länkar som kanske kan hjälpa dig vidare. Du kan också testa att söka på webbplatsen.

Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

När du skickar in formuläret kommer vi att hantera eventuella personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter