Beställa service och reparation av hjälpmedel

Kontakta Hjälpmedel Skåne om du behöver beställa service eller reparation av din elrullstol, scooter, drivaggregat, säng eller personlyft.

Är du under 20 år ansvarar Hjälpmedel Skåne för service och reparationer av elrullstolar, scootrar, drivaggregat, sängar och personlyftar.

Har du fyllt 20 år ansvarar Hjälpmedel Skåne för elrullstolar, scootrar och drivaggregat. Din kommunala hjälpmedelsverksamhet ansvarar för sängar och personlyftar.

Kontakt

Beställning av service och reparation görs på telefon 046–77 04 95.

En tekniker kommer sen hem till dig på en tid som ni har kommit överens om för att genomföra service eller reparation av ditt hjälpmedel. 

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.